fbpx

By ★★

พยากรณ์อากาศ พุธที่ 15 ม.ค.63

พยากรณ์อากาศ พุธที่ 15 ม.ค.63
 
     ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนยังมีกำลังอ่อน หรือเท่ากับว่า ไม่ได้เติมความเย็นใหม่ลงมาให้เราเลย แต่สำหรับกระแสลมฝ่ายตะวันตกก็ยังพัดความหนาวเย็นจากหิมาลัยมาให้ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
ภาคตะวันออก และภาคกลางเจอลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ยังมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนน้อย
ภาพรวมอากาศวันนี้
ภาคเหนือ กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 30-35 องศาและเสี่ยงฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ ที่อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ต่ำสุด 13-21 องศา ยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 4-12 องศา
ภาคอีสาน กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 32-34 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 16-20 องศา สูงสุด 32-34 องศา ยอดภู มีอากาศหนาว ต่ำสุด 9-15 องศา
ภาคกลาง กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 33-36 องศา และมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ ที่ นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ส่วนพรุ่งนี้มีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 22-24 องศา
ภาคตะวันออก กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 32-34 องศา กับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ ที่ จันทบุรี และตราด ส่วนพรุ่งนี้มีเมฆบางส่วน ต่ำสุด 21-25 องศา
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ ที่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 31-35 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ ที่ ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 32-35 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 33-35 องศา และเสี่ยงมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนพรุ่งนี้ อากาศยังแค่สบายๆตอนเช้า ต่ำสุด 24-26 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #360องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

By ★★

พยากรณ์อากาศ อังคารที่ 14 ม.ค.63

พยากรณ์อากาศ อังคารที่ 14 ม.ค.63
 
 
      วันนี้เรายังคงหวังลมหนาวจากจีนมาเติมความหนาวเย็นให้เราไม่ได้ มีก็เพียงกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ยังพัดความหนาวเย็นจากหิมาลัยมาเติมให้ภาคเหนือและอีสานตอนบนเท่านั้น สองบริเวณนี้จึงยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคอื่นๆแค่รู้สึกสบายๆ
เมื่อลมหนาวจีนไม่มาไทย แต่ลมหนาวจีนกลับพัดลงทะเล เลยทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นเข้าหาภาคกลางและภาคตะวันออก สองภาคนี้จึงยังมีฝนกวนใจได้อยู่
ภาพรวมอากาศวันนี้
ภาคเหนือ ช่วงกลางวันวันนี้เจอสูงสุด 30-36 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ต่ำสุด 13-21 องศา ยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 4-12 องศา
ภาคอีสาน ช่วงกลางวันวันนี้เจอสูงสุด 32-34 องศา ส่วนพรุ่งนี้มี อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 16-22 องศา ยอดภู มีอากาศหนาว ต่ำสุด 9-14 องศา
ภาคกลาง ช่วงกลางวันวันนี้เจอสูงสุด 33-35 องศา และยังมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ส่วนพรุ่งนี้มีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 22-24 องศา
ภาคตะวันออก ช่วงกลางวันวันนี้เจอสูงสุด 32-35 องศา กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ จันทบุรี และตราดส่วนพรุ่งนี้มี เมฆบางส่วน ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 32-35 องศา ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 31-34 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 32-34 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ช่วงกลางวันวันนี้เจอ33-35 องศา กับยังมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นส่วนมาก ต่ำสุด 25-26 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #360องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

By ★★

พยากรณ์อากาศ จันทร์ที่ 13 ม.ค. 63

พยากรณ์อากาศ จันทร์ที่ 13 ม.ค. 63

   วันนี้อากาศทรงๆเดิมๆแบบเมื่อวานเลย คือเหนือ-อีสาน-กลางตอนบน มีอากาศหนาว-เย็นในตอนเช้า ส่วนที่เหลือแค่สบายๆ เพราะปัจจัยควบคุมอากาศไทยทั้งความกดอากาศสูงและกระแสลมตะวันตกที่กระทำกับไทยยังไม่เปลี่ยนแปลง
ภาคเหนือ ช่วงกลางวันเจอสูงสุด 30-35 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ต่ำสุด 13-20 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ ยอดดอยและเทือกเขาสูงหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ต่ำสุด 2-12 องศา
ภาคอีสาน ช่วงกลางวันเจอสูงสุด 32-33 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 17-20 องศา ยอดภู มีอากาศหนาว ต่ำสุด 9-14 องศา
ภาคกลาง ช่วงกลางวันเจอสูงสุด 34-36 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 21-22 องศา สูงสุด 34-36 องศา
ภาคตะวันออก ช่วงกลางวันเจอสูงสุด 30-35 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 30-35 องศา ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 30-33 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 31-34 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ช่วงกลางวันเจอสูงสุด 32-34 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 25-26 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #360องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

By ★★

พยากรณ์อากาศ 13-19มค.63 สัปดาห์นี้จะหนาว-เย็นกันมั้ย?? ..แล้วฝนล่ะ?? by แซ็ก ธนินวัฒน์ ทีวี360องศา

พยากรณ์อากาศ 13-19มค.63 สัปดาห์นี้จะหนาว-เย็นกันมั้ย?? ..แล้วฝนล่ะ?? by แซ็ก ธนินวัฒน์ ทีวี360องศา

 

   นี่..เข้าสัปดาห์ที่3 เดือนมกราคมแล้วนะ ..ทำไม?? คนที่เจออากาศหนาวเย็น อย่างคนภาคเหนือ-ภาคอีสานตอนบน ก็ได้หนาวเย็นเอา..หนาวเย็นเอา.. ทุกวันๆ ส่วนคนภาคอื่น แทบจะลืมไปเลยนะ ว่ายังอยู่ในฤดูหนาวด้วย เกิดอะไรขึ้น!! แล้วสัปดาห์นี้จะมีความหนาวเย็นมาให้คนในภาคอื่นๆ ได้สัมผัสกันบ้างหรือเปล่า แล้วเรื่องฝนล่ะ.. จะแล้งกันแย่อยู่แล้ว จะมีสัญญาณฝนในสัปดาห์นี้หรือไม่ ทั้งหมดติดตามใน ทีวี360องศา ออนยูทูป คลิปนี้ครับ สำหรับการติดตามการพยากรณ์อากาศประจำสัปดาห์ ดูที่ https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php ข้อมูลเพิ่มเติมเชิญที่ www.tv360entertainment.com Facebook : tv360degree twitter : @sax_taninwat@yahoo.com_taninwat 📌สนใจสเปร์ยน้ำแร่ธรรมชาติ Veerin ทักแชทเลย Line : @veerinshop (มี@ข้างหน้า) หรือ inbox ที่แฟนเพจ Facebook : veerinshop ได้เลยครับ

 

By ★★

พยากรณ์อากาศ อาทิตย์ที่ 12 ม.ค. 63

พยากรณ์อากาศ อาทิตย์ที่ 12 ม.ค. 63
 
     วันนี้อากาศดูไม่ต่างจากเมื่อวานนะ ก็ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบน มีกำลังอ่อนอยู่เช่นเดิม แต่ภาคเหนือจะหนาวเย็นกว่าคนอื่นเพราะกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังพัดความหนาวเย็นจากหิมาลัยเข้ามาปกคลุม
สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก กรุงเทพฯและปริมณฑล เลยทำให้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยเพราะลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน
ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 30-36 องศา ส่วนพรุ่งนี้ก็ยังมีอากาศเย็นถึงหนาว มีหมอกในตอนเช้าและหมอกหนาในบางพื้นที่ ต่ำสุด 12-20 องศา ยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ต่ำสุด 2-12 องศา
ภาคอีสาน กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 33-35 องศา ส่วนพรุ่งนี้ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 18-22 องศา ยอดภู มีอากาศหนาว ต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส
ภาคกลาง กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 34-36 องศา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ส่วนพรุ่งนี้มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 22-24 องศา
ภาคตะวันออก กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 31-35 องศา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส่วนพรุ่งนี้มีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 23-27 องศา ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 31-33 องศา
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 31-34 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 34-36 องศา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนพรุ่งนี้มีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 25-26 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #360องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

By ★★

พยากรณ์อากาศ เสาร์ที่ 11 ม.ค.63

พยากรณ์อากาศ เสาร์ที่ 11 ม.ค.63
วันนี้วันเด็กแห่งชาติ
ใครอยากอยู่กับอากาศหนาวให้ไปภาคเหนือ หรือจะเอาแค่อากาศเย็นก็ไปอีสาน แต่กลางวันจะร้อนตอนอยู่กลางแจ้งทุกภาค ผู้ปกครองที่พาน้องๆหนูๆไปเที่ยววันเด็ก ก็ระวังอันตรายจากความร้อนด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตาม ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก กรุงเทพและปริมณฑล ทำให้มีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งได้ ขณะที่ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ภาคใต้จึงมีฝนน้อย
ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 30-36 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นถึงหนาว+หมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ ต่ำสุด 15-19 องศา ยอดดอยและเทือกเขาสูง หนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 2-12 องศา
ภาคอีสาน กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 33-35 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 17-22 องศา ยอดภู มีอากาศหนาว ต่ำสุด 9-14 องศา
ภาคกลาง กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 35-37 องศา และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ส่วนพรุ่งนี้มีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 21-23 องศา
ภาคตะวันออก กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 32-37 องศา และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส่วนพรุ่งนี้ต่ำสุด 23-25 องศา ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 31-34 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 33-34 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 35-37 องศา และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนพรุ่งนี้ มีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 24-26 องศา #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #พยากรณ์อากาศ #360องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

By ★★

วันเด็ก ! เตือน..อากาศร้อน แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน เสี่ยงไม่สบายได้ง่าย

วันเด็ก ! เตือน..อากาศร้อน แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน เสี่ยงไม่สบายได้ง่าย

     พรุ่งนี้ 11 มกราคม 2563 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ผู้ปกครองหลายๆท่าน ก็เตรียมพาน้องๆ หนูๆ ออกไปเที่ยวกันในวันเด็กแล้วใช่มั้ยละครับ ? วันนี้..ผมขอมาอัพเดทอากาศในวันพรุ่งนี้ซักนิด จะได้ดูแล ปกป้องน้องๆ จากสภาพอากาศในระยะนี้ได้ทันถ้วงทีครับ

ตัวการควบคุมลักษณะอากาศไทย บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน

ทำให้ไม่ได้สัมผัสอากาศเย็นกันในตอนเช้าซักเท่าไหร่ เว้นแต่ทางภาคเหนือ-อีสาน ที่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวได้ในบางพื้นที่ครับ ส่วนกลางวัน ช่วงเวลาที่น้องๆ จะออกไปท่องเที่ยวตามงานวันเด็กนั้น อาจจะต้องระวังกับอากาศที่ร้อน แสงแดดแผดเผา ทำผิวเสีย เป็นอันตรายต่อน้องๆ ได้นั่นเองครับ

โดยอุณหภูมิสูงสุด อาจมากได้ถึง 36 องศาเซลเซียส ในไทยตอนบน เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เทียบเท่ากับอากาศในฤดูร้อนเลยทีเดียว ขอแนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน ด้วยการเตรียมอุปกรณ์กันแดด ทาครีมกันแดด พกร่มติดตัส และจิบน้ำอยู่ตลอดเวลา หากทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆ ก็ให้พักเข้าที่ร่มเป็นระยะๆ ด้วยนะครับ ป้องกันการไม่สบาย

ส่วนหากใครจะออกท่องเที่ยวนอกบ้าน ตั้งแต่ช่วงเช้าๆ สภาพอากาศก็ยังไม่เป็นฝจ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยังคงเป็นอันตราย สวมหน้ากากอนามัยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

By ★★

พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 10 ม.ค.63

พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 10 ม.ค.63
     วันนี้เป็นอีกวันที่ไม่ต้องคาดหวังเรื่องความหนาวเย็นนัก เพราะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมไทยยังมีกำลังอ่อน แต่ภาคเหนือก็ยังดีกว่าเพื่อน เพราะกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้ามาปกคลุม
สำหรับภาคใต้ ตอนนี้ลมตะวันออกพัดปกคลุมด้วยกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย คลื่นลมในอ่าวไทย โอเค
ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 30-37 องศา โซนเสี่ยง37องศาจะอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับ ส่วนพรุ่งนี้อากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้าและจะหนาบางพื้นที่ ต่ำสุด 16-20 องศา ยอดดอยและเทือกเขาสูง หนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-14 องศา
ภาคอีสาน กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 33-35 องศา ส่วนพรุ่งนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 16-21 องศา สูงสุด 33-35 องศา ยอดภู มีอากาศหนาว ต่ำสุด 10-14 องศา
ภาคกลาง กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 35-37 องศา โซนเสี่ยง37องศาจะอยู่ในภาคกลางตอนกลาง ส่วนพรุ่งนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 21-23 องศา
ภาคตะวันออก กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 32-36 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 22-25 องศา ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 31-34 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 33-35 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 34-36 องศา ก็ร้อนมากอยู่นะครับ หากจะต้องอยู่กลางแจ้งนานๆ ให้ระวังอันตรายจากความร้อนด้วย ส่วนพรุ่งนี้มีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 24-26 องศา #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #พยากรณ์อากาศ #360องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

By ★★

พยากรณ์อากาศ พฤหัสบดีที่ 9 ม.ค.63

พยากรณ์อากาศ พฤหัสบดีที่ 9 ม.ค.63

   ภาคเหนือมีอากาศเย็นได้มากกว่าภาคอื่น อุณหภูมิลดลง1-2องศา เพราะมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดความหนาวเย็นจากทางหิมาลัยเข้ามาปกคลุม ส่วนภาคอื่นๆเย็นน้อย เพราะลมหนาวจากจีนอ่อนกำลังอยู่
เวลามีอากาศเย็นน้อยในฤดูหนาว สิ่งที่ตามมาคือ หมอกในตอนเช้า ภาคอีสาน-ตะวันออก-กลาง ให้ระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกด้วย ส่วนตอนกลางวันมีแสงแดดจัด จะร้อนครับ
ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ กลางวันวันนี้ เจอสูงสุด29-36 องศา คนที่เจอร้อนระดับ36องศา ให้ระวังที่ เหนือตอนล่าง ส่วนพรุ่งนี้ มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 14-20 องศา สูงสุด 29-36 องศา ยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 3-13 องศา
ภาคอีสาน กลางวันวันนี้ เจอสูงสุด 32-34 องศา ส่วนพรุ่งนี้ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 17-21 องศา ยอดภู มีอากาศหนาว ต่ำสุด 10-14 องศา
ภาคกลาง กลางวันวันนี้ เจอสูงสุด 35-37 องศา คนจะเจอระดับ37องศาหรือร้อนน้องๆหน้าร้อน จะอยู่ในภาคกลางตอนกลางและด้านตะวันตก ส่วนตอนเช้ายังโชคดี พรุ่งนี้ยังมีอากาศเย็นกับมีหมอก ต่ำสุด 20-21 องศา
ภาคตะวันออก กลางวันวันนี้ เจอสูงสุด 31-36 องศา ส่วนพรุ่งนี้ มีหมอกในตอนเช้าและเมฆบางส่วน ต่ำสุด 21-24 องศา ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝน10%ของพื้นที่ ที่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 30-34 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 33-35 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล กลางวันวันนี้ ก็ใช่ย่อย..เจอสูงสุด 34-37 องศา ระวังอันตรายจากความร้อนตอนออกมาอยู่กลางแจ้งนะครับ ส่วนพรุ่งนี้ มีหมอกในตอนเช้าและมีเมฆบางส่วน ต่ำสุด 23-25 องศา #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #พยากรณ์อากาศ #360องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

By ★★

พยากรณ์อากาศ พุธที่ 8 ม.ค.63

พยากรณ์อากาศ พุธที่ 8 ม.ค.63

      ความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นจีนที่ปกคลุมอีสานและภาคตะวันออกมีกำลังอ่อนลง ส่วนกระแสลมฝ่ายตะวันตกยังพัดความหนาวเย็นจากหิมาลัยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคเหนือจึงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนบางพื้นที่
สำหรับภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 31-36 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 16-21 องศา ยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-14 องศา
ภาคอีสาน กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 33-34 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 17-21 องศา ยอดภู มีอากาศหนาวต่ำสุด 12-15 องศา
ภาคกลาง กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 34-36 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 21-22 องศา
ภาคตะวันออก กลางวันวันนี้เจอสูงสุด 32-36 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 20-24 องศา ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝน10%ของพื้นที่ ที่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 31-33 องศา ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 21-25 องศา สูงสุด 32-35 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล กลางวันวันนี้ร้อนนะ เจอสูงสุด 32-36 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีหมอกในตอนเช้ากับเมฆบางส่วน ต่ำสุด 23-25 องศา #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #พยากรณ์อากาศ #360องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

1 2 3 4 13