by ★★

ไฟป่า !! ภัยพิบัติ ที่ต้องระวัง

ไฟป่าเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่มากับความแห้งแล้งของอากาศ อาจเกิดง่ายขึ้น เมื่อมีอากาศเกื้อหนุน ก่อไฟป่าขนาดใหญ่ อย่าง คลื่นความร้อน, ความแห้งแล้ง, ความเปลี่ยนแปลงของอากาศเป็นวงรอบ เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญ ตลอดจนลักษณะอากาศประจำถิ่น ที่อากาศแห้งแล้ง และร้อนมากในเวลากลางวัน เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ป่าสาธารณะ ป่าชุมชน และพื้นที่ป่าในหลายจุด

                จากปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ สิ่งแวดล้อม รวมถึงโลก ทีวี 360 องศา จึงเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับโลก โดยการช่วยรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกในการรักป่า มาอย่างต่อเนื่อง เช่นกันในปีนี้ เป็นอีกครั้ง ที่เราจะสานต่อเจตนารมณ์ พิทักษ์ป่าไม้ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ฉะนั้น !! เราอยู่บนโลกใบนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการบอกต่อคนที่คุณรักให้เค้ารักโลกเป็นแนวคิดเก๋ๆ แต่ทำได้จริง ลุยจริง คือ จุดเริ่มต้นสำหรับกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ ของทีวี 360 องศา จับมือกับพันธมิตรสิ่งแวดล้อม บริษัท จิ้วฮวด จำกัด, บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ ตราแม่ครัว ตราฉลากทอง และตราแม่ครัวฉลากทอง

ติดตามกิจกรรม เร็วๆ นี้ได้ที่ Facebook TV360 องศา


★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3