หนาวเย็นลงแรง ! อีสาน ลดฮวบ 4-6 องศาเซลเซียส

เริ่มเดือนใหม่ ธันวาคม รับอากาศหนาวเย็น ในช่วงปลายปีนี้ เพราะตั้งแต่วันที่ 1-6 ธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว
ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอย่างต่อเนื่อง กับมีลมแรง โดยภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงอีก 4-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส ทั้งนี้จะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกในวันที่ 30 พ.ย. 64
โดยช่วงเวลาที่อากาศหนาว-เย็น จะทำให้อุณหภูมิลดลง ดังนี้
ภาคเหนือ
30 พ.ย. 64 อากาศเย็นถึงหนาว
อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส
1-6 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 12-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน
30 พ.ย. 64 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง
และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส
โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค
อุณหภูมิต่ำสุด 14-22 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส
1-6 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง
และอุณหภูมิจะลดลงอีก 4-6 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 11-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง
30 พ.ย. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส
1-6 ธ.ค. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออก
30 พ.ย. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส
1-6 ธ.ค. 64 อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (อ่าวไทย)
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง
โดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 64
30 พ.ย.-1 ธ.ค. 64
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
2-6 ธ.ค. 64
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (อันดามัน)
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง
โดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 64
30 พ.ย. 64

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
1 – 6 ธ.ค. 64
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส

กทม.-ปริมณฑล
30 พ.ย. 64 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
1-6 ธ.ค. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส