จับตา ! ลมหนาวระลอกใหม่
ทำอุณหภูมิลดมากสุด 5 องศาเซลเซียส

     ปัจจัยควบคุมลักษณะอากาศอย่างความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากจีนระลอกใหม่ จะมีกำลังค่อนข้างแรง ซึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้และตอนบนของประเทศเวียดนามแล้ว
คาดว่า.. จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานของประเทศไทยวันนี้ (22 พ.ย.) เมื่อเป็นเช่นนี้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส และมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปโดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
โดยอากาศแต่ละภาค เป็นดังนี้

ภาคเหนือ
23 พ.ย. 64 : อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-16 องศาเซลเซียส
24-28 พ.ย. 64 : อากาศเย็นในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน
23-28 พ.ย. 64 : อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง
โดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส
ภาคกลาง
23-28 พ.ย. 64 :
อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก
23-28 พ.ย. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง
โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

กทม.-ปริมณฑล
23 พ.ย. 64 : มีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศา
24-28 พ.ย. 64 : อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

 

ฉะนั้น ! ทางประเทศไทยตอนบน ควรดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใย จาก.. สถานีรักโลก