by ★★

  แซ็ก ธนินวัฒน์ พิธีกรโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก

      วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) คุณแซ็ก ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2019) ณ บริเวณโซนอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล เขตปทุมวัน

  โดยปีนี้.. โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP รณรงค์ภายใต้คำขวัญ “Beat Air Pollution” หรือที่ประเทศไทยใช้คำขวัญรณรงค์ว่า “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ปลุกคนไทย-ประชาคมโลก หยุดหมอกควัน และอากาศพิษ

      ภายในงาน ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เป็นประธานในพิธี , Mr. Hyung Sup Lee ผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานครรวมทั้งผู้บริหารจากทางเซ็นทรัล กรุ๊ป เดินชมนิทรรศการร่วมกัน

  และช่วงบ่าย มีการเสวนาเรื่อง “รู้หรือไม่ มลพิษทางอากาศส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชาติอย่างไร”    โดย ศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการติดตาม ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย , นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะนิเทศงาน กรมอนามัย

     โดยจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปถึงวันที่ 7 มิถุนายน โดยมีการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในวันพรุ่งนี้ 6 มิถุนายน จะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “รู้เท่าทันป้องกันภัยจากมลพิษทางอากาศในยุคดิจิตอล” โดยวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ร่วมกันหาทางออกปัญหาวิกฤตฝุ่นประเทศไทย..ทิศทางไหนถึงตอบโจทย์ และการรณรงค์ให้ประชาชน “รู้เท่าทันป้องกันภัยจากมลพิษทางอากาศในยุคดิจิตอล” ว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง

      ส่วนวันที่ 7 มิถุนยายน ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ “บูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน” พร้อมหาแนวทางเชิงนโยบายในการแก้ปัญหา และรับมือมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา และรับมือมลพิษทางอากาศที่เป็นรูปธรรมด้วย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสอบถามวิทยากร และแนะนำ ในประเด็นบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกัน

  ทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ปลุกคนไทย หันมาใส่ใจมลพิษ ที่ทุกคน !! สามารถป้องกัน และแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นได้ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราทุกคน

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3