by ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว และยังทำให้เกิดหมอกมลพิษ ฝุ่น PM2.5 ได้ง่าย

ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
About ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3