by ★★

อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว และยังทำให้เกิดหมอกมลพิษ ฝุ่น PM2.5 ได้ง่าย

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3