by ★★

    อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว และยังทำให้เกิดหมอกมลพิษ ฝุ่น PM2.5 ได้ง่าย

    ★★
    About ★★
    พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3