by ★★

    อากาศวันที่30มค.62 ถือว่าทรงๆ ต่อเนื่องจากวันที่29มค. แต่สำหรับเรื่องสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ถือว่าแรงขึ้น

    ★★
    About ★★
    พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3