by ★★

อากาศวันที่30มค.62 ถือว่าทรงๆ ต่อเนื่องจากวันที่29มค. แต่สำหรับเรื่องสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ถือว่าแรงขึ้น

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3