พยากรณ์อากาศ 16มี.ค.64

พยากรณ์อากาศ 16มี.ค.64

พยากรณ์อากาศ 16มี.ค.64

หย่อมความร้อนยังปกคลุมไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนบางแห่งในภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดนี้ด้วย

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้ ภาคเหนือและภาคอีสาน ยังคงมีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนและอากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นในแนวดิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองระบายออกไปจากพื้นที่ไม่ได้

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนบางแห่ง ต่ำสุด 18-26 องศา สูงสุด 37-40 องศา
ภาคอีสาน อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนบางแห่ง ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 36-38 องศา
ภาคกลาง อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนบางแห่ง ต่ำสุด 24-26 องศา สูงสุด 36-39 องศา
ภาคตะวันออก อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนบางแห่ง ต่ำสุด 23-27 องศา สูงสุด 33-37 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 21-25 องศา สูงสุด 32-36 องศา มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน อากาศร้อนตอนกลางวัน ต่ำสุด 21-26 องศา สูงสุด 34-36 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ต่ำสุด 25-27 องศา สูงสุด 34-37 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก