พยากรณ์อากาศ 17มี.ค.64 ร้อน!! ฝนบางแห่งยังมี!! เหนือ-อีสานระวัง!!ฝุ่นพุ่ง

พยากรณ์อากาศ 17มี.ค.64 ร้อน!! ฝนบางแห่งยังมี!! เหนือ-อีสานระวัง!!ฝุ่นพุ่ง

พยากรณ์อากาศ 17มี.ค.64 ร้อน!! ฝนบางแห่งยังมี!! เหนือ-อีสานระวัง!!ฝุ่นพุ่ง

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมเหนือและกลางตอนบน ทำให้มีอากาศร้อน โดยภาคเหนือบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนจัด ส่วนฝนยังมีได้บ้างตามภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดนี้ด้วย

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้ ภาคเหนือและภาคอีสาน ยังมีแนวโน้มฝุ่นละออง/หมอกควันพุ่ง เพราะลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนและอากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งได้ ทำให้เกิดสภาวะกักควันไฟอยู่ในบริเวณที่มีการเผามาก เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนบางแห่ง ต่ำสุด 19-27 องศา สูงสุด 36-40 องศา
ภาคอีสาน อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนบางแห่ง ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 35-37 องศา
ภาคกลาง อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนบางแห่ง ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 36-39 องศา
ภาคตะวันออก อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนบางแห่ง ต่ำสุด 25-27 องศา สูงสุด 32-37 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 32-36 องศา มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน อากาศร้อนตอนกลางวัน ต่ำสุด 21-26 องศา สูงสุด 34-37 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ต่ำสุด 25-26 องศา สูงสุด 33-37 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก