พยากรณ์อากาศ 15มี.ค.64 อากาศร้อน / ยังมีฝนบางแห่ง / ฝุ่นเหนือยังพุ่ง

พยากรณ์อากาศ 15มี.ค.64 อากาศร้อน / ยังมีฝนบางแห่ง / ฝุ่นเหนือยังพุ่ง

พยากรณ์อากาศ 15มี.ค.64 อากาศร้อน / ยังมีฝนบางแห่ง / ฝุ่นเหนือยังพุ่ง

หย่อมความร้อนปกคลุมไทยตอนบน และลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมถึงภาคเหนือตอนล่าง ทำให้ไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฝนบางแห่งในภาคเหนือตอนล่าง กลาง ตะวันออก กทม. เตือน…รักษาสุขภาพจากอากาศร้อนด้วย

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้ ยังคงเตือนอันตรายสำหรับภาคเหนือ เพราะลมที่พัดปกคลุมก็มีกำลังอ่อน และอากาศด้านบนก็กดไว้ ทำให้หมอกควันไฟที่เผากัน ไม่สามารถลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนได้ ทำให้เกิดสภาวะกักควันในภาคเหนือ ค่าฝุ่นจะสูงเกินมาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ต่ำสุด 17-24 องศา สูงสุด 35-39 องศา
ภาคอีสาน อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ต่ำสุด 20-25 องศา สูงสุด 33-37 องศา
ภาคกลาง อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนบางแห่ง ต่ำสุด 24-27 องศา สูงสุด 36-38 องศา
ภาคตะวันออก อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนบางแห่ง ต่ำสุด 24-27 องศา สูงสุด 32-37 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 32-35 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน อากาศร้อนตอนกลางวัน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 34-36 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 26-27 องศา สูงสุด 34-37 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก