by TV360 Webmaster

tv360-2018-05-14-1

 

วันนี้..ปัจจัยควบคุมลักษณะอากาศไทย มีกำลังอ่อนลง ทั้ง ความกดอากาศสูง และลมในทิศตะวันออกเฉียงใต้ วันนี้ส่วนใหญ่จึงมีฝนลดลง ในเกณฑ์ 20-40% ของพื้นที่ ยกเว้นทางภาคเหนือ ต้องรอฝนลด ในวันพรุ่งนี้

โดยฝนที่เหลือ..จะตกในช่วงบ่ายค่ำ เป็นส่วนใหญ่ ช่วงเวลาฝนเพิ่มอีกครั้ง จะอยู่ในช่วงครึ่งหลังสัปดาห์ ส่วนเรื่องความร้อน .. แต่ละภาคไทยตอนบน เหลือร้อนสุด 36-37 องศา แล้ว จากภาพใหญ่อากาศประจำสัปดาห์ นำไปสู่ พยากรณ์360องศา ให้เข้าใจง่ายๆ คือ

เรื่องฝน.. การกลับมาตกหนาแน่นอีกครั้ง ครึ่งหลังสัปดาห์นี้..เป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่ต้องจับตา..เพราะลมที่พัดเร้าฝนเพิ่มช่วงนั้น อาจมีความชัดเจนจนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พาไทยทั้งประเทศ เข้าสู่ฤดูฝน ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการได้

เมื่อรู้..การเข้าฤดูฝนรอคอยอยู่ไม่ช้า จึงเท่ากับ สัญญาณเริ่มเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกร ในวันพืชมงคลวันนี้มีความเหมาะสมตามภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนบน ภาคอีสานตอนบน ละตอนกลาง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ แต่ระยะแรกก็ขอให้ดู.. ควรมีน้ำสำรองตามแหล่งน้ำธรรมชาติด้วย ถ้าตรงไหนยังไม่พร้อม ก็ขอให้รอฝนอีกหน่อย

เรื่องการปรับตัว การดำเนินชีวิตประจำวัน..อันดับแรก ขอให้เตรียมกลับมาพกร่มติดตัว อันดับที่2 ต้องวางแผน เผื่อเวลา ไปทำงานและไปโรงเรียน เพราะครึ่งหลังสัปดาห์นี้ มีโอกาสเจอฝนเป็นอุปสรรคการเดินทาง ทั้งขาไป และกลับ

สุดท้าย สำหรับชาวภาคใตฝนช่วงนี้ จะลดไม่กี่วัน ครึ่งหลังสัปดาห์จะกลับมาหนักขึ้น จากลมตะวันตกเฉียงใต้ ที่อาจแรงจนกลายเป็นลมมรสุม ย้ำ!! หากมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนไทยอย่างเป็นทางการโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อไหร่ จะถือเป็นการจบฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคใต้ อย่าฝืน เพราะอาจได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติ

 

admin2
About admin2