by ★★

  ปัญหาภัยแล้ง ซ้ำซาก 3 ปี ซ้อน !!

  1.กาญจนบุรี

  2.กาฬสืนธุ์

  3.ขอนแก่น

  4.จันทบุรี

  5.ฉะเชิงเทรา

  6.ชลบุรี

  7.ชัยนาท

  8.ชัยภูมิ

  9.เชียงราย

  10.เชียงใหม่

  11.ตราด

  12.ตาก

  13.นครราชสีมา

  14.นครสวรรค์

  15.น่าน

  16.ปราจีนบุรี

  17.พะเยา

  18.พิษณุโลก

  19.แพร่

  20.มหาสารคาม

  21.แม่ฮ่องสอน

  22.ร้อยเอ็ด

  23.ลำพูน

  24.ศร๊สะเกษ

  25.สระแก้ว

  26.สุโขทัย

  27.สุพรรณบุรี

  28.สุรินทร์

  29.หนองคาย

  30.หนองบัวลำภู

  31อุตรดิตถ์

  ที่มา : ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3