ร้อน-เย็น-หนาว อุณหภูมิเกิดขึ้นกับไทย

           อุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ร้อน และไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีค่าเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 27 องศาเซลเซียส ค่าสูงสุดเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส และต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส ซึ่งก็จะมีอุณหภูมิแปรผันตามสภาพภูมิประเทศ

            เช่น ภาคเหนือ และอีสาน จะมีอากาศร้อนจัด และหนาวจัดกว่าภาคอื่นๆ  โดยค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด และค่าเฉลี่ยต่ำสุดต่างกันมาก อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 37 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ในฤดูหนาวประมาณ 21 องศาเซลเซียส

            สำหรับภาคกลาง-ตะวันออก มีพื้นที่บางส่วนติดกับทะเล ทำให้อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงมาก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดมีค่าเฉลี่ย 23.4 องศาเซลเซียส

            ส่วนภาคใต้ทั้ง 2 ฝั่ง อันดามันและอ่าวไทย ที่ถูกขนาบด้วยทะเล อุณหภูมิก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมาก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.7 องศาเซลเซียส