อากาศฤดูหนาว 2564-2565

 

      ฤดูหนาวเริ่มต้น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และจะสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน 20-21 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) และจะมีอากาศหนาวเย็นใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.2 องศาเซลเซียส) สำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุด 6-7 องศาเซลเซียส ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 15-16 องศาเซลเซียส
ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 ถึงปลายเดือนมกราคม 2565
สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค และยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป
โดยช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมโดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และหนักมากบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลม ในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ บางช่วงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่านบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งจะท่าให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีก่าลังแรง และอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3-4 เมตร

 

#คลายหนาว #นครพนม #ไทข่า #กิจกรรม #CSR #จิตอาสา #ผู้โชคดี #สิ่งแวดล้อม #อากาศหนาว #วิถีชีวิต #ท่องเที่ยว #ศิลปวัฒนธรรม #เรียนรู้ #พื้นบ้าน #ดั้งเดิม #สถานีรักโลก