ทีวี 360 องศา ร่วมกับบริษัท จิ้วฮวด จำกัด เปิดรับแฟนข่าวจิตอาสา ในกิจกรรมอิ่มท้อง อุ่นใจ 360 องศา จากใจตราแม่ครัว ตอนรักป่า รักชุมชน ทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้เราจะเดินทางขึ้นเหนือ ไปที่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 เพื่อไปฟื้นฟู และอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยการปลูกต้นมะค่า รวงผึ้ง ไผ่ และชงโค รวม 1,020 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้มีป่าไม้สมบูรณ์มากขึ้น เป็นการขยายพื้นที่ป่าชุมชนในแถบจังหวัดลำปาง ให้มีการเจริญเติบโตสูงขึ้น อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรม เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ คือ การบวชต้นไม้ และการสร้างฝายชะลอน้ำ ไม่เท่านั้น !! ตลอด 3 วัน 2 คืน เราจะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สัมผัสวิถีชีวิตคนใกล้ป่า ทำอาหารว่าง พร้อมรับประทานอาหารกลางป่า และยังได้ชมความงามด้านสถาปัตยกรรมคนลำปาง และเรียนรู้การทำเซรามิค ชามตราไก่ อันเลื่องชื่อของชาวลำปาง ที่พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ปิดท้ายทริปด้วยการไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง วัดพระธาตุลำปางหลวง

นอกเหนือกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้น ความพิเศษตลอดทริปนี้ ยังได้สัมผัสกับเหล่าศิลปิน-ดารา อาทิ นิว ชัยพล ได้ใกล้ชิดตลอดการทำกิจกรรม พร้อมความบันเทิงที่จัดให้แบบครบรส พร้อมทั้งสาระ ประโยชน์ จากตัวจริงด้านสิ่งแวดล้อม กับผม แซ็ก ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ พร้อมด้วย ดร.ปอ วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ที่ครั้งนี้จะนำทัพแฟนข่าวผู้โชคดีทั้ง 20 ท่าน ไปร่วมทำกิจกรรมกับเรา และอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆ หมดเขต 31 พ.ค. 62 นี้ !!
เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่คนไทยไปชั่วลูกชั่วหลาน เรามาร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญนี้ด้วยกันเยอะๆ นะครับ คลิกสมัครกิจกรรม


เจาะสาเหตุแล้ง เกิดจาก ?

ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง แล…

เมนู ไทยจูม็อกบับ

เมนู ไทยจูม็อกบับ วัตถุดิบและส่วนผสม 1.ข้าวญี่ปุ่นหุงสุก 2 ถ้วย 2.หัวไชเท้าดองแบบสีเหลืองหั่นเต๋า ½ …

เมนูจับเช ปลาหมึกยักษ์

เมนูจับเช ปลาหมึกยักษ์ ส่วนผสมและเครื่องปรุง 1.ขนมจีน 2.เนื้อหมูสไลซ์ 3.ปลาหมึกยักษ์ทาโกะ 4.แคร์รอต …

Total Views: 185 ,