ตรวจอากาศสงกรานต์

11 – 14 เม.ย. 65 จะมีตัวการเพิ่มความร้อนให้กับคนทางไทยตอนบน จากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยภาคเหนือ อุณหภูมิแตะสูงสุดถึง 40 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางร้อนไม่ต่าง แตะ 39 องศาเซลเซียส ภาคอีสาน-ตะวันออก-กทม.-ปริมณฑล เฉลี่ย 38 องศาเซลเซียส
ฉะนั้น ! ระวังความร้อนตอนกลางวัน อันตรายจากรังสี UV ใครทำงานกลางแจ้ง ต้องหลบเข้าร่มเป็นระยะ จิบน้ำบ่อยๆ ป้องกันการสูญเสียเหงื่อ รวมถึงใครเดินทางกลบัภูมิลำเนา ระวังการขับรถเดินทาง แสงแดดทำให้เหนื่อยล้า
ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยนะครับ
ภาคเหนือ
อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่
กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-40 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่
กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 22 26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง
อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก
อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ตลอดช่วง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา