พยากรณ์อากาศ 14มี.ค.64 ระวัง!! อากาศร้อน-ร้อนจัด

พยากรณ์อากาศ 14มี.ค.64 ระวัง!! อากาศร้อน-ร้อนจัด / ฝนบางแห่ง / หมอกควันภาคเหนือ ยังอันตราย

พยากรณ์อากาศ 14มี.ค.64 ระวัง!! อากาศร้อน-ร้อนจัด / ฝนบางแห่ง / หมอกควันภาคเหนือ ยังอันตราย

วันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบน และมีลมชื้นพัดเข้ามาปกคลุมเหนือตอนล่าง กลาง ตะวันออก กทม.-ปริมณฑล ทำให้บริเวณอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ มีฝนบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก รักษาสุขภาพจากอากาศร้อนด้วย

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้ ในภาคเหนือยังคงมีแนวโน้มอันตราย เพราะกำลังเกิดสภาวะอากาศกักหมอกควันไฟตามธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้หมอกควันไฟไม่สามารถระบายออกไปจากพื้นที่ที่เผากันมากได้ ป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกมาอยู่กลางแจ้งด้วย

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ต่ำสุด 17-24 องศา สูงสุด 36-40 องศา
ภาคอีสาน อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ต่ำสุด 21-25 องศา สูงสุด 32-37 องศา
ภาคกลาง อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ต่ำสุด 23-27 องศา สูงสุด 36-38 องศา
ภาคตะวันออก อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 32-37 องศา มีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนบางแห่ง ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 32-35 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน อากาศร้อนตอนกลางวัน กับมีฝนบางแห่ง ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 34-36 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ต่ำสุด 25-26 องศา สูงสุด 34-37 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก