by ★★

 

video

พยากรณ์วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 กับการพยากรณ์อากาศคอลัมน์ประจำ..ตรวจอากาศสุดสัปดาห์ วันนี้แถม..พยากรณ์ให้ ตลอด 3 วันหยุดยาวเลย

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3