By ★★

ส่งมอบกล่องเครื่องดื่ม 289 กก. ผลิตเป็นแผ่นหลังคา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ส่งมอบกล่องเครื่องดื่ม 289 กก. ผลิตเป็นแผ่นหลังคา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT ตามจุดรับบริจาค ที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการร่วมมือกับโครงการ Recycle for New Hope ที่ส่งเสริมให้คนที่มีจิตอาสา และใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มองกล่องเครื่องดื่ม UHT แบบไร้ประโยชน์ และทิ้งให้เป็นขยะไป จึงมองหนทางการนำมาทำประโยชน์ให้กับสังคม และโลก โดยการนำมารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา เพื่อการไปสร้างบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

      ครั้งแรก !! กับการส่งมอบกล่องเครื่องดื่ม ให้กับบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นแผ่นหลังคาต่อไป ซึ่งแต่ละแผ่นหลังคานั้น ต้องใช้กล่องเครื่องดื่ม UHT มากถึง 2,000 กล่อง แต่ไม่ได้เป็นปัญหาเลย เพราะชาว RMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มในรอบ 2 เดือน สามารถรวบรวมกล่องเครื่องดื่มได้มากถึง 289 กิโลกรัม เรียกว่า.. มีจำนวนกล่องเครื่องดื่มมากมายมหาศาล พอที่จะทำเป็นแผ่นหลังคาได้หลายแผ่นแล้วละครับ

      แต่โครงการฯ เรายังดำเนินการไปเรื่อยๆ ฉะนั้น.. เรายังต้องการพลังจากทุกท่าน พลังจากจิตอาสา ที่รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันเก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT โดยการ แกะ ล้าง พับเล็ก ไม่ทิ้งให้ไร้ประโยช์ เป็นขยะต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หากใครที่เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT ไว้ สามารถนำส่งได้ที่ Big C สาขาใกล้บ้าน หรือนำส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570