By ★★

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่ม ได้ถึง 217 กก.

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่ม ได้ถึง 217 กก.

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT ตามจุดรับบริจาค ที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการร่วมมือกับโครงการ Recycle for New Hope ที่ส่งเสริมให้คนที่มีจิตอาสา และใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มองกล่องเครื่องดื่ม UHT แบบไร้ประโยชน์ และทิ้งให้เป็นขยะไป จึงมองหนทางการนำมาทำประโยชน์ให้กับสังคม และโลก โดยการนำมารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา เพื่อการไปสร้างบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ซึ่งครั้งนี้ เป็นการนับกล่องครั้งที่ 5 ได้กล่องเครื่องเครื่องดื่ม UHT จำนวนมากถึง 217 กิโลกรัม โดยรวบรวมนำส่งศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิต รีไซเคิลให้กลายเป็นแผ่นหลังคาต่อไป สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ผู้ที่ประสบภัยทางธรรมชาติได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่สบาย และน่าอยู่ขึ้น ด้วยคุณสมบัติพิเศษของแผ่นหลังคาเขียว ที่คงทนแข็งแรง และเย็นสบาย

ฉะนั้น ! เรายังต้องการพลังจากทุกท่าน ร่วมมือกัน เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT โดยการ แกะ ล้าง พับเล็ก ไม่ทิ้งให้ไร้ประโยชน์ เป็นขยะต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หากใครที่เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT ไว้ สามารถนำส่งได้ที่ Big C สาขาใกล้บ้าน หรือนำส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

 

By ★★

ส่งมอบกล่องเครื่องดื่ม 289 กก. ผลิตเป็นแผ่นหลังคา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ส่งมอบกล่องเครื่องดื่ม 289 กก. ผลิตเป็นแผ่นหลังคา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT ตามจุดรับบริจาค ที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการร่วมมือกับโครงการ Recycle for New Hope ที่ส่งเสริมให้คนที่มีจิตอาสา และใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มองกล่องเครื่องดื่ม UHT แบบไร้ประโยชน์ และทิ้งให้เป็นขยะไป จึงมองหนทางการนำมาทำประโยชน์ให้กับสังคม และโลก โดยการนำมารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา เพื่อการไปสร้างบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

      ครั้งแรก !! กับการส่งมอบกล่องเครื่องดื่ม ให้กับบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นแผ่นหลังคาต่อไป ซึ่งแต่ละแผ่นหลังคานั้น ต้องใช้กล่องเครื่องดื่ม UHT มากถึง 2,000 กล่อง แต่ไม่ได้เป็นปัญหาเลย เพราะชาว RMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มในรอบ 2 เดือน สามารถรวบรวมกล่องเครื่องดื่มได้มากถึง 289 กิโลกรัม เรียกว่า.. มีจำนวนกล่องเครื่องดื่มมากมายมหาศาล พอที่จะทำเป็นแผ่นหลังคาได้หลายแผ่นแล้วละครับ

      แต่โครงการฯ เรายังดำเนินการไปเรื่อยๆ ฉะนั้น.. เรายังต้องการพลังจากทุกท่าน พลังจากจิตอาสา ที่รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันเก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT โดยการ แกะ ล้าง พับเล็ก ไม่ทิ้งให้ไร้ประโยช์ เป็นขยะต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หากใครที่เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT ไว้ สามารถนำส่งได้ที่ Big C สาขาใกล้บ้าน หรือนำส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

 

 

By ★★

สานฝัน ! บ้าน 1 หลัง ด้วยแผ่นหลังคาเขียว

สานฝัน ! บ้าน 1 หลัง ด้วยแผ่นหลังคาเขียว

      รู้หรือไม่ ? การที่เรารวบรวมกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนำมาสู่กระบวนการรีไซเคิลนั้น ต้องใช้จำนวนมากมายมหาศาล กว่าจะได้เป็นแผ่นหลังคา 1 แผ่น ฉะนั้น ! เรายังคงต้องการความช่วยเหลือจากทุกๆ ท่านอยู่นะครับ

      เพราะการที่เราจะรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคานั้น ต้องใช้กล่องเครื่องดื่ม มากถึง 2,000 แผ่น คิดภาพตาม หากนำไปสร้างบ้าน 1 หลัง ก็ต้องใช้จำนวนถึง 35 แผ่น หรือกล่องเครื่องดื่มกว่า 70,000 แผ่นเลยทีเดียวครับ

      เห็นแบบนี้แล้ว จิตอาสาทั้งหลาย อย่าลดละที่จะทำความดีนี้ เก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มให้ได้จำนวนมากๆ และเก็บอย่างต่อเนื่องนะครับ เพื่อที่เราจะได้นำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อีกหลายชีวิตเลย

       และด้ววิธีที่ง่ายมาก ในการเก็บรวบรวม และสามารถทำได้ทุกคนครับ หากดื่มนม ดื่มน้ำผลไม้แล้ว ก็อย่าทิ้งกล่องให้เป็นขยะ เก็บ ล้าง พับแบน และนำส่งได้ที่บิ๊กซี 140 สาขาใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือจะนำส่งมาไปรษณีย์มาที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด 30-11 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.เสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

       ทั้งหมดที่เราทำนอกเหนือการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว เรายังได้ช่วยโลก ช่วยสิ่งแวดล้อมของเราอีกด้วยนะครับ มีอากาศที่บริสุทธิ์ มีทัศนียภาพที่สะอาดเรียบร้อย แถมไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเกิดจากการที่เราช่วยกันลดปริมาณขยะกล่องเครื่องดื่มนั่นเอง

 

By ★★

RMUTT ก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง ! ครั้งที่ 2 เก็บกล่องเครื่องดื่ม มากถึง 196.8 กก.

RMUTT ก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง ! ครั้งที่ 2 เก็บกล่องเครื่องดื่ม มากถึง 196.8 กก.

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT ตามจุดรับบริจาค ที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการร่วมมือกับโครงการ Recycle for New Hope ที่ส่งเสริมให้คนที่มีจิตอาสา และใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มองกล่องเครื่องดื่ม UHT แบบไร้ประโยชน์ และทิ้งให้เป็นขยะไป จึงมองหนทางการนำมาทำประโยชน์ให้กับสังคม และโลก โดยการนำมารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา เพื่อการไปสร้างบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

      ซึ่งครั้งนี้ เป็นการนับกล่องครั้งที่ 2 ได้กล่องเครื่องเครื่องดื่ม UHT จำนวน 19 ถุง คิดเป็นน้ำหนักมากถึง 196.8 กิโลกรัม โดยทั้งหมดจะนำส่งไปที่ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิต รีไซเคิลให้กลายเป็นแผ่นหลังคา และกว่าจะออกมาเป็นแผ่นหลังคาได้แต่ละแผ่นนั้น ต้องใช้กล่องเครื่องดื่ม UHT มากถึง 2,000 กล่อง

      ฉะนั้น ! เรายังต้องการ พลังจากทุกท่าน ร่วมมือกัน เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT โดยการ แกะ ล้าง พับเล็ก ไม่ทิ้งให้ไร้ประโยช์ เป็นขยะต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หากใครที่เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT ไว้ สามารถนำส่งได้ที่ Big C สาขาใกล้บ้าน หรือนำส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

 

 

By ★★

5R ลดปริมาณขยะ = Reduce Reuse Recycle Repair Reject

5R ลดปริมาณขยะ = Reduce Reuse Recycle Repair Reject

      ประเทศไทย พบปัญหาด้านขยะเป็นอันดับต้นๆ ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เพราะมีขยะจำนวนหลายล้านตัน ที่อยู่ในรูปของหีบห่อ ขวด กล่อง กระป๋อง และอื่นๆอีกมากมาย การลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า เราควรหาวิธีลดปริมาณขยะเหล่านี้ ให้เกิดประโยชน์ เปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่า ให้มีความหวัง โดยเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของเราตั้งแต่วันนี้ เพราะหากเราไม่เริ่มที่จะลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ต้นทุนทางเศรษฐกิจ และสังคม จากปัญหาขยะ จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น พวกเราสามารถมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยยึดหลัก 5 R นี้

  1. Reduce the amount of trash discarded ลดปริมาณบรรจุภัณฑ์หีบห่อที่ไม่จำเป็น

บรรจุ ภัณฑ์นั้นมีประโยชน์หลายประการ อย่างแรกคือจะช่วยป้องกัน และบรรจุผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าคงความสด และสะอาดไว้ และบางบรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ดึงดูดใจโดยเฉพาะ แต่ทว่าตัวบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ได้ก่อให้เกิดขยะจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะช่วยลดปริมาณขยะลงได้โดยวิธีเหล่านี้  เมื่อเลือกซื้อสินค้าที่เหมือนกัน ให้ตัดสินใจซื้อ โดยมีบรรจุภัณฑ์ไม่จำเป็นน้อยที่สุด หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

– ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้พิจารณาดูว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะซื้อผัก ผลไม้ ซึ่งบรรจุไว้เรียบร้อยแล้ว ลองเลือกซื้อสินค้าจากในกระบะ เพื่อที่เราจะไม่เพิ่มปริมาณพลาสติก และโฟม

– เลือกซื้อสินค้าที่เป็นชนิดเติม (Refill) เพื่อช่วยลดปริมาณบรรจุภัณฑ์

– พิจารณาสินค้าที่เรามักใช้ประจำ ซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในปริมาณมาก ซึ่งจะช่วยลดบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วยสินค้า

  1. Reuse containers and products เลือกใช้สินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ได้

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ได้อีกนั้นจะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการจัดการขยะของแข็ง รวมถึงปริมาณวัตถุดิบและทรัพยากรด้วย

– เมื่อไปปิกนิก จัดปาร์ตี้ในสวน ให้ลองเลือกใช้อุปกรณ์สามารถใช้ซ้ำได้ แทนที่จะใช้เป็นจาน หรือแก้วกระดาษ ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว

– มองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเติม (Refill) ได้

– ใช้ถ่านชาร์ตแทน เพราะจะช่วยลดขยะและสารพิษปนเปื้อนที่เกิดขึ้น

– หากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ให้ใช้เท่าที่จำเป็น

– นำถุงพลาสติกใช้แล้ว หรือกระเป๋าติดมือไปด้วย เมื่อไปช้อปปิ้ง

– ใช้กระดาษทั้งสองหน้าก่อนจะโยนทิ้ง อาจจะใช้เป็นกระดาษทด หรือจดโน้ตก็ได้

– หากเรา ไม่ต้องการของนั้นแล้ว แต่ยังสามารถใช้ได้อยู่ ให้นำไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆ เช่นโรงเรียน ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก บ้านพักคนชรา เพราะเขาอาจได้ใช้ประโยชน์จากของเหล่านั้นอยู่

– นำหนังสือพิมพ์ ใช้กล่องกระดาษซ้ำ ในการห่อของ เพื่อกันกระแทก

– ทำความ สะอาดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ เช่น แก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม และนำมาใช้ซ้ำก่อนที่จะโยนทิ้ง บรรจุภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำมาเก็บรวมรวมบรรดาของต่างๆได้ เช่น กระดุม เข็มหมุด หรือนำมาทำเป็นแจกัน

– ขอยืม หรือเช่า ของที่นานๆ ทีใช้ เช่น อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับงานปาร์ตี้ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ จาน ชาม เครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์เครื่องเสียง

-ก่อนจะทิ้งอุปกรณ์ต่างๆ ลองถามเพื่อน เพื่อนบ้าน ญาติ หรือคนรู้จักดูว่ามีใครต้องการจะใช้สิ่งเหล่านั้นหรือไม่

– แบ่งปันหนังสือพิมพ์ และนิตยสารกับเพื่อนๆ เพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดปริมาณขยะกระดาษ

– บริจาคหรือขายเป็นของมือสอง ให้กับหน่วยงานที่ต้องการ แทนที่จะโยนทิ้งขยะของอีกคนหนึ่งอาจะเป็นสมบัติของอีกคนก็ได้ เป็นการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยในการลดภาษี หรือได้เงินสดกลับมา โดยจะต้องคำนึงถึงความสะอาด และคุณภาพของสินค้าเหล่านี้ด้วย

  1. Recycle use recycled materials, and compost เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

การผลิตสินค้าจากวัสดุที่มา Recycle ได้มักจะใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่า

– มองหาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่สามารถนำหมุนเวียนมาใช้อีกได้ เช่น ขวดแก้ว กระป๋องน้ำอัดลม กระดาษห่อ กล่องซีเรียล

– ตรวจดูสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่สูงพอหรือไม่

– แยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ต่างหาก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการจัดเก็บและนำไปจัดการต่อไป

– การทำปุ๋ยด้วยตัวเอง สิ่งที่เหมือนจะเป็นขยะจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ให้กับสวนสวยของคุณ จะช่วยให้ดินสามารถดูดซับอากาศ และน้ำ ลดการกัดเซาะพื้นผิว และทำให้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปการทำปุ๋ยทำได้ง่ายๆ โดยนำเศษอาหาร เช่น เศษผัก เปลือกไข่ ผงกาแฟ ถุงชา รวมทั้งเศษใบไม้ หญ้า ผ้าขี้ริ้ว หนังสือพิมพ์ แต่ไม่ควรนำ เนื้อสัตว์ นม ไข่ เนย น้ำมัน มาใช้ เพราะจะดึงดูดพวกแมลง โดยเริ่มจากการกองใบไม้ไว้ก่อนให้สูงสัก 4 นิ้ว จากนั้นผสมเศษอาหารต่างๆเข้ากับเศษใบไม้แล้วนำมากอง ในบริเวณที่ว่าง โล่ง โดยนำมากองไว้ในบริเวณที่โดดแดด อย่าให้เปียกน้ำ ทิ้งเอาไว้สัก 3-6 เดือน จะค่อยๆย่อยกลายเป็นสีเข้ม

  1. Repair นำสิ่งของที่ยังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน

ถ้ามีการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม จะช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ การลงทุนเลือกซื้อสินค้าที่ใช้งานได้นานนั้นแม้จะมีราคาสูงกว่าแต่ช่วยประหยัดเงินเราได้เป็นเวลานานเพราะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆ

– เลือกซื้อสินค้าที่มีการรับประกันที่ยาวนาน และตรวจสอบระดับความพึงพอใจของลูกค้า อัตราการชำรุดเสียหาย อีกทั้งเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถซ่อมเองได้ง่าย

– เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน เพื่อที่จะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ทั้งนี้ต้องใช้อย่างถูกวิธีด้วย

– ลองซ่อมแซมเสื้อผ้าของคุณ แทนที่จะโยนทิ้งไป

– เลือกใช้อุปกรณ์ที่จะช่วยประหยัดพลังงาน จะยืดอายุการใช้งานได้

  1. Reject หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง น้ำยาขัดพื้น หรือสารเคมีอื่นๆ เป็นต้น

เป็นการลดของเสียที่เป็นพิษ เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะ

– เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษ หรือมีพิษตกค้างน้อยกว่า เช่น ปลูกต้นดาวเรืองเพื่อช่วยในการไล่แมลง ดีกว่าจะซื้อยาฆ่าแมลงมาใช้ หรือนำกระดาษทรายมาขัด แทนที่จะหยอดน้ำมันหล่อลื่น

– ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์อันตราย ให้ใช้ในปริมาณที่จำเป็นเท่านั้น และนำผลิตภัณฑ์ไปทิ้งอย่างถูกวิธี โดยไม่นำไปปนกับเศษอาหาร

สรุป

1.Reduce การลดของที่จะทิ้งให้น้อยลง หรือลดการสร้างขยะ

2.Reuse ยืดอายุการใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยการใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้ง

3.Recycle เป็นการนำขยะที่คงรูปย่อยสลายได้ยากเช่นแก้ว,กระดาษ,โลหะ,พลาสติกไปผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่

4.Repair นำสิ่งของที่ยังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้

5.Reject หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง น้ำยาขัดพื้น หรือสารเคมีอื่นๆ เป็นต้น

 

By ★★

น้ำใจ ยิ่งให้ยิ่งได้ จิตอาสากระบี่ ช่วยลดขยะบนเกาะลันตา

น้ำใจ ยิ่งให้ยิ่งได้ จิตอาสากระบี่ ช่วยลดขยะบนเกาะลันตา

เสียงจิตอาสา ที่จังหวัดกระบี่ ขอเป็นตัวแทนส่งต่อสิ่งดีๆ โดยการเล็งเห็นปัญหาในพื้นที่ของตนเอง ปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม จึงอยากเปลี่ยนแปลงพื้นที่เหล่านี้ ให้กลายเป็นพื้นที่ที่สะอาด ใช้ประโยชน์จากขยะที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งมีค่า และที่สำคัญ คือ ได้ช่วยโลก ช่วยสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ไปฟังเสียงจากผู้ชายท่านนี้กันครับ

      ในวันนี้สิ่งที่เราได้ทำกันอยู่ เกิดจากว่า.. บนเกาะลันตา ตอนนี้ขยะเริ่มเยอะมาก เพราะนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะมาก และผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะผมเป็นนักดำน้ำเก่า เลยพยายามที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ เริ่มจากว่าเราควรทำอย่างไร ให้ลดขยะได้ เพื่อนำขยะนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เกิดเป็นมูลค่า

     ดังนั้น !! ผม และภรรยาผมเองก็ช่วยกัน เริ่มจากที่เราเห็นลูกเราได้รับนมมาจากโรงเรียนมากินเป็นกล่องและก็ทิ้งไปเฉยๆ โดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย หรือว่าเห็นชาวบ้านที่เขาใช้กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ทิ้งไปหรือเอาไปเผาเกิดเป็นมลภาวะ ดังนั้น.. ผม และภรรยาจึงคิดว่าเราควรจะทำอย่างไร เพื่อที่จะนำกล่องเหล่านี้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และช่วยให้ชาวบ้านเขาได้มีรายได้จากการเอาขยะให้มาเป็นรายได้ให้ได้

     เราจึงเริ่มค้นคว้าหาความรู้ คุยกับกลุ่มแม่บ้านว่าเราทำยอย่างไรได้บ้างกับกล่องนม กล่องน้ำผลไม้นี้ กลุ่มแม่บ้านเขาก็ออกไอเดียว่า.. ควรเย็บเป็นกระเป๋า เพราะโครงการนี้ต้องการลดถุงพลาสติกด้วย ก็เลยเอาโครงการนี้เข้ามาร่วมกัน และผมกับภรรยาก็พยายามทำตลาดให้ เพื่อให้สิ่งของพวกนี้มีประโยชน์มีมูลค่าขึ้น กลุ่มแม่บ้านจะได้มีงานทำ และได้เกิดแรงจูงใจในการทำงานเพื่อลดขยะ

     และสิ่งที่เราทำอยู่ ก็เกิดผลขึ้นมา เพราะว่าในวันนี้ โครงการฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือ ให้ความรู้กลุ่มแม่บ้านเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเหล่านี้ และมีไอเดียในการออกแบบใหม่ๆมากขึ้น ซึ่งอยู่ในโครงการของ recycle for new hope เปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่าให้มีค่า เพื่อความหวัง เป็นสิ่งที่ดี และทางโครงการฯมากๆ  ที่เสียสละเวลามานำความรู้ และอุปกรณ์ต่างๆ มาสอนให้แม่บ้านได้มีสิ่งที่ทำให้มีรายได้ขึ้นมา และช่วยกันลดขยะให้ลดลงเพื่อนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ เหมือนในสโลแกนของเค้าที่ว่า recycle for new hope เปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่าให้มีค่าเพื่อความหวัง ขอบคุณครับ

By ★★

คนไทย สร้างขยะตกค้าง ต่อปีถึง 27.04 ล้านตัน !!

คนไทย สร้างขยะตกค้าง ต่อปีถึง 27.04 ล้านตัน !!

      ทุกวันนี้.. เดินไปทางไหน เราก็มักจะพบเห็นขยะอยู่ตามพื้น หรือที่ต่างๆ อย่างแน่นอน ไม่เว้นแม้แต่ในบ้าน และห้องนอนของตัวเราเอง นั่นเป็นอีกหนึ่งตัวการที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของเรา สร้างผลกระทบต่างๆตามมา ไม่ว่าจะทำให้น้ำเน่าเสีย ทัศนียภาพไม่สวยงาม ก่อให้เกิดมลพิษ ส่งกลิ่นเหม็น เป็นปัญหาที่จัดการยากในประเทศไทย หากทุกคนยังมีพฤติกรรม ไม่ทิ้งขยะให้ลงถัง หรือแม้แต่การมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ เพื่อนำสิ่งที่ไร้ค่า กลับไปรีไซเคิล ทำประโยชน์ต่างๆได้มากมาย

      หากทุกท่านไม่ทำตาม หรือไม่คิดแม้แต่จะเริ่มทำ รู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเรา ทางกรมควบคุมมลพิษ รายงานปัญหาขยะตกค้างในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2560  พบว่าใน 1 วัน เรามีขยะตกค้างถึง 4.2 ล้านตัน ซึ่งเฉลี่ย สร้างขยะคนละ 1.5 กิโลกรัมต่อวันเลยทีเดียว และคิดภาพตามนะครับ คนไทยมีจำนวนถึง 65 ล้านคน เท่ากับว่า ใน 1 วัน ทั้งประเทศ จะมีขยะสะสมถึง 74,073 ตัน

      ดังนั้น 1 ปี ประเทศเราจึงมีขยะตกค้างมากถึง 27.04 ล้านตัน ปริมาณมากเพียงใด ก็ให้ลองนึกถึงตึกใบหยกตั้งอยู่ตรงหน้า จำนวน 147 ตึก นั่นคือปริมาณขยะตกค้างทั้งหมด !! เห็นตัวเลข และภาพที่หน้าตกใจแบบนี้แล้ว เรายังจะปล่อยให้ขยะล้นประเทศ กันอีกหรอครับ

      เรามาร่วมหาทางออก และร่วมแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันเถอะครับ ง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้ เริ่มจากใกล้ตัวเลย กับการดื่มนม ดื่มน้ำผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในกล่อง UHT ใช้เสร็จแล้ว อย่านำไปทิ้งให้เป็นขยะเลยครับ เก็บรวบรวมไว้ เก็บ ล้าง พับแบน และนำมาบริจาคร่วมกับทางโครงการฯ หรือนำส่งที่บิ๊กซี 140 สาขาทั่วประเทศ ที่อยู่ใกล้บ้าน หรือจะนำส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

 

By ★★

เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ดื่มนมช็อกโกแลต หลังออกกำลังกาย

เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ดื่มนมช็อกโกแลต หลังออกกำลังกาย

      สงสัยกันแล้วหละสิว่า.. นมช็อกโกแลตนั้น ทำไมต้องดื่มหลังออกกำลังกาย ต้องบอกเลยว่า.. นมช็อกโกแลตเนี่ยแหละช่วยเติมพลังงานให้เราได้ เพราะหลังการออกกำลังกาย ร่างกายไม่เพียงแค่สูญเสียน้ำ แต่ยังสูญเสียพลังงานจากการใช้กล้ามเนื้ออีกด้วย เครื่องดื่มหลังการออกกำลังกายโดยทั่วไปจะให้เพียง คาร์โบไฮเดรตและน้ำ เพื่อเติมพลังงาน และความสดชื่นเท่านั้น

แต่ทราบหรือไม่ว่า.. ร่างกายต้องการสารอาหารที่มากกว่านั้น เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ได้ถูกใช้ไปในระหว่างการออกกำลังกาย นมช็อกโกแลตอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ที่ช่วยให้พลังงาน และเสริมสร้างกล้ามเนื้อ หลังออกกำลังกาย อีกทั้งยังเสริมความสูง เติมความสดชื่นหลังการสูญเสียน้ำอีกด้วย

ดังนั้นการดื่มนมช็อกโกแลต หลังการออกกำลังกาย 30-60 นาที เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยให้การเสริมสร้างกล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่ และเมื่อดื่มนมหมดแล้ว กล่อง UHT  ก็ยังสามารถทำมาบริจาคกับโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกล่อง UHT  ยังสามาถรนำไปทำหลังคาที่แข็งแรงทนทานได้อีกด้วย

ฉะนั้นแล้ว.. หลังจากที่เราดื่มแล้ว ก็อย่าทิ้งให้กลายเป็นขยะ นำมาบริจาคกับเรา ได้ที่บิ๊กซี 140 สาขาทั่วประเทศ หรือนำส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

 

 

By ★★

สายควบคุมน้ำหนัก รู้หรือไม่ ? นมช่วยลดน้ำหนักได้

สายควบคุมน้ำหนัก รู้หรือไม่ ? นมช่วยลดน้ำหนักได้

เมื่อวานบอกข้อดี เกี่ยวกับการดื่มน้ำผลไม้ ที่ช่วยชะลอความแก่กันไปแล้ว ก็ขอเอาใจสายรักสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ท่านไหนที่กำลังลดน้ำหนัก ควบคุมอาหารอยู่ รู้หรือไม่ ? ว่า.. นมพร่องมันเนยนั้น ช่วยลดน้ำหนักได้

เพราะนมพร่องมันเนย เป็นนมที่รีดจากแม่วัว และแยกมันเนยออกเพียงบางส่วน กระบวนการผลิตนมพร่องมันเนย นำนมมาแยกมันเนยออกบางส่วน แล้วเอาเนยไปทำอย่างอื่น อาจจะมีมันเนยติดอยู่

จากงานวิจัยพบว่า.. นมพร่องมันเนยสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ดีกว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้ดื่ม เหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักตัว หรือคนที่มีไขมันในเลือดสูง รับประทานไขมันไม่ได้ เพราะนมพร่องมันเนยมีส่วนประกอบของไขมันไม่เกินร้อยละ 15 แต่ยังให้คุณค่าทางอาหารอื่นๆครบถ้วน

เนื่องจากบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่านมพร่องมันเนยนั้นแยกไขมันออกไปบางส่วน อาจจะทำให้คุณค่าทางอาหารอื่นๆลดลงไปด้วย รวมทั้งกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมันซึ่งได้แก่ vitamin A , vitamin E , vitamin D และ vitamin K ก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมนั่นเอง แต่ถ้าหากดื่มนมพร่องมันเนยในปริมาณที่มากเกินไป และไม่ได้ออกกำลังกาย อาจจะทำให้อ้วนได้ เพราะในนมยังมีไขมันหลงเหลืออยู่นะครับ

เมื่อดื่มนมลดความอ้วนกันแล้ว อย่าทิ้งกล่องนมนะครับ เราสามารถเก็บกล่องนม UHT  มาร่วมบริจาคในโครงการ Recycle for New Hope เพื่อนำกล่องไปเปลี่ยนเป็นหลังคาเขียวและนำไปช่วยเหลือผู้อื่น แถมช่วยลดขยะและช่วยโลกได้ด้วย นอกจากจะได้หุ่นสวยๆ แล้วเรายังได้บุญอีกด้วยนะครับ นำไปมาบริจาคได้ที่บิ๊กซี 140 สาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน ร่วมถึงส่งไปรษณีย์มาได้ที่ บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

 

By ★★

แนะ ! วิธีการเก็บรักษานมแต่ละประเภท เพื่อประโยชน์สูงสุด

แนะ ! วิธีการเก็บรักษานมแต่ละประเภท เพื่อประโยชน์สูงสุด

       ปกติเวลาเราซื้อนมมา ก็จะคิดว่า.. แช่ตู้เบ็นสิ เท่านี้นมก็ไม่เสียแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า.. เราควรเก็บนมให้ถูกวิธี เพื่อการยืดอายุ และได้ประโยชน์จากนมแบบครบถ้วน นั่นเองครับ ซึ่งการเก็บรักษานม แยกออกตามประเภทของนม ดังนี้

นมพาสเจอร์ไรส์ : ควรเก็บแช่ในตู้เย็นทันที เมื่อเอาออกมาดื่ม ถ้าเหลือให้รีบเก็บทันที โดยจะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 10 วัน ในอุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส นับจากวันผลิต

นมสเตอริไรส์ (นมกระป๋อง) : เก็บไว้ได้นาน 12 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรจะถูกแสงแดดโดยตรง

นมยูเอชที (UHT) : เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ ไม่ควรโดนแสงแดด ไม่เก็บไว้ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น โดยจะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือน

นมเปรี้ยว : ควรเก็บไว้ในตู้เย็น และปิดฝาให้สนิท นมชนิดนี้สามารถเก็บไว้ได้นานกว่านมประเภทอื่น เพราะมีกรดแลคติกที่ช่วยในการถนอมอาหาร

นมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรซ์ : เก็บไว้ในตู้เย็นในอุณหภูมิ 10-12 องศาเซลเซียส โดยจะเก็บได้นานถึง 3 สัปดาห์หรือ 21 วัน

นมเปรี้ยวพร้อมดื่มยูเอชที : สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 8 เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น

เมื่อรู้จักการเก็บรักษานมไว้ดื่มแล้ว เราควรเพิ่มช่องทางการเก็บกล่องเครื่องดื่ม โดยการนำมาบริจาคในโครงการ Recycle for New Hope เพื่อนำกล่องไปเปลี่ยนเป็นหลังคาเขียวและนำไปช่วยเหลือผู้อื่น แถมช่วยลดขยะและช่วยโลกได้ด้วย โดยสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค บิ๊กซี 140 สาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน ร่วมถึงส่งไปรษณีย์มาได้ที่ บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

 

1 2