by ★★

พยากรณ์อากาศวันอังคารที่ 30 ตุลาคม มาพร้อมข่าวดี พบสัญญาณความเคลื่อนไหว..ไทยตอนบน..เตรียมหนาวเย็นลงแรง มีโอกาสเกิดขึ้น ถึง 4-6 องศา ทีเดียว

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3