by ★★

    พยากรณ์อากาศ วันพุธที่ 29 สิงหาคม มาพบคุณผู้ชมแต่เช้า..ก็เพื่อมาบอก..สถานการณ์อากาศของคุณผู้ชม..ให้ทราบก่อนใคร

    ★★
    About ★★
    พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3