by ★★

พยากรณ์อากาศ วันพุธที่ 29 สิงหาคม มาพบคุณผู้ชมแต่เช้า..ก็เพื่อมาบอก..สถานการณ์อากาศของคุณผู้ชม..ให้ทราบก่อนใคร

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3