by ★★

    พยากรณ์อากาศวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน เดือนที่ 11 ของปี 2561 และถือเป็นเดือนแรก ต้นฤดูหนาว มามองข้ามช็อตกันหน่อย..ว่าอากาศเดือนนี้จะเป็นอย่างไร จะได้เตรียมตัวกันได้ถูกนะครับ

     

    ★★
    About ★★
    พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3