จับตา พายุทะเลจีนใต้ ทำเหนือ-อีสาน รับมือฝนหนัก 11-15 ก.ค.

จับตา พายุทะเลจีนใต้ ทำเหนือ-อีสาน รับมือฝนหนัก 11-15 ก.ค.