เตือนรับมือ!ฝนตกหนักทั้งสัปดาห์ 3 วันอันตราย 9-11 ก.ค.จัดหนักเป็น 100 มม.,อันดามัน+อ่าวไทยตอนบน คลื่นลมแรงต่อ

เตือนรับมือ!ฝนตกหนักทั้งสัปดาห์ 3 วันอันตราย 9-11 ก.ค.จัดหนักเป็น 100 มม.,อันดามัน+อ่าวไทยตอนบน คลื่นลมแรงต่อ