by ★★

ภัยแล้งคุกคาม ร้อยเอ็ดถึงขั้นวิกฤติ ชาวอำเภอปทุมรัตต์เดือดร้อนหนักในรอบ 60 ปี !!

เมื่อปี 61 ที่ผ่านมา เกษตกรในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และฝนทิ้งช่วง  ทำนาข้าวหอมมะลิแห้งตาย เป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อปากท้อง ทำรายได้หดหาย ชาวบ้านต้องปลูกผักสวนครัวประทังชีวิต

ทางคณะกรรมการ กช.ภจ.ร้อยเอ็ด หรือคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศให้พื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติประสบภัยแล้ง พ่วงด้วย 4 อำเภอ คือ อำเภอเกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ โพนทราย และจตุรพักตรพิมาน

ทางชาวบ้านจึงหันมาปลูกผักสวนครัวประทังชีวิต อย่างมะนาว มะละกอ กล้วย คะน้า ต้นหอม กระเทียม โดยอาศัย 3 หลัก คือ ปลูกอยู่ ปลูกกิน ลดต้นทุน คือ นอกจากจะนำไปปรุงอาหาร ดำรงชีวิตแล้ว พอเหลือเก็บ ก็จะนำไปขาย สร้างรายได้ต่อไป เพื่อเป็นการลดต้นทุนรายจ่ายภายในครอบครัว 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3