by ★★

สถานการณ์แล้ง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ชาวบ้าน น้ำกินน้ำใช้ขาดแคลน แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด !! โดยเฉพาะแหล่งน้ำกักเก็บในพื้นที่การเกษตร ส่งผลตรงต่อชาวนาในพื้นที่นอกเขตชลประทาน บางปี ถึงกับต้องหยุดทำการเกษตร ปล่อยพื้นที่รกร้างว่างเปล่า กระทบรายได้ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องภายในครอบครัว

     เกษตรกรจึงปรับตัว และหันหาทางรอด ไม่ว่าจะเป็นการขุดบ่อ เพื่อสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ยามแล้ง กักเก็บน้ำไว้ในบ่อตนเอง รวมไปถึงการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ผลผลิตเก็บเกี่ยวระยะสั้น ขายได้ราคาดี อย่างเช่น มะละกอ พริก มะนาว เป็นต้น

     ปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรต้องเจอทุกปี และหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรามีส่วนที่จะช่วยเหลือ และการนำองค์ความรู้ไปมอบให้

การลงพื้นที่ต้านภัยแล้ง จึงไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอปทุมรัตต์ เพราะชาวบ้านที่นี่ได้มีการเรียนรู้ ปรับตัว อยู่ร่วมกับภัยแล้งอย่างยั่งยืน นำร่องไปก่อน จาก 3 Concept ปลูกอยู่ ปลูกกิน ลดต้นทุน แต่ถึงอย่างไรกันสู้กับภัยแล้ง ต้องอาศัยหลายองค์ความรู้ประกอบกัน ภารกิจครั้งนี้ จึงเกิดขึ้น มาร่วมเป็นจิตอาสาต้านภัยแล้ง ให้กับชาวปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 7-9 มี.ค. นี้นะครับ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

สมัครด่วน คลิก!!

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3