by ★★

  ภัยแล้ง ! รุกคืบถึงคนเลี้ยงสัตว์ กระทบหนักเท่าการเกษตร

  ทุกๆปี สิ่งที่เกษตรกรต้องเผชิญ คือ ปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะทางภาคอีสาน และยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง และไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น เกษตรกรตกอยู่ในภาวะสิ้นหวัง ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร

  แต่ใช่ว่าภัยแล้งจะกระทบแค่เกษตรกรเท่านั้น เพราะคนเลี้ยงวัว ก็ประสบปัญหาภัยแล้งไม่แพ้กัน เพราะแหล่งอาหารของวัวนั้น จะเป็นหญ้าสดให้วัวได้กิน แต่เมื่อความแล้งเข้าคืลคลาน หญ้าสดก็ลดน้อยลง

  และมากไปกว่านั้น เมื่อหญ้าลดน้อยลง แต่วัวยังคงต้องการเท่าเดิม หรือมากกว่า ทำให้วัวไม่อิ่ม จะแสดงอาการออกมา โดยที่ไม่ยอมเข้าคอก บางตัวก็ผอมจนเห็นซี่โครง ส่งผลกระทบไปอีกทอด คือ ทำให้ขายไม่ได้ราคา

  ฉะนั้น !! การรอดพ้นวิกฤตแล้ง ต้องอาศัยความร่วมมือกัน เกษตรกรต้องรอด คนเลี้ยงวัวต้องมีทางออก เราต้องร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน 7-9 มี.ค. โดยการนำองค์ความรู้ในการต้านแล้งเข้าไปช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น การปรับหน้าดิน เพื่อปลูกผักสวนครัวใช้ช้ำน้อย ได้มูลค่าสูง / ทำปุ๋ยอินทรีย์ / เรียนรู้การทำข้าวแต๋น แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรให้เก็บไว้ได้นาน เพื่อเสริมสร้างรายได้ช่วงแล้ง / ต่อระบบน้ำหยด ณ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

  สมัครด่วน คลิก!!

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3