by ★★

 เดินหน้า….สร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมือ Recycle for New Hope รุก!! สร้างพลังคนรุ่นใหม่  

   บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อ โครงการ Recycle for New Hope ภายใต้โครงการ หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร่วมกับบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ขยายความร่วมมือสร้างมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            จากความสำเร็จที่ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ร่วมปลูกฝัง ปลุกพลังนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักในสิ่งแวดล้อม ทำให้โครงการ Recycle for New Hope ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และมีนโยบายที่จะขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไป โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งองค์กรพันธมิตรในการ ขยายจุดรับบริจาคกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ใช้แล้วภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อนำกล่องเครื่องดื่มที่ได้จากการรับบริจาคนำไปรีไซเคิลเป็น “หลังคาเขียว” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือขาดแคลนหลังคาในการสร้างที่อยู่อาศัย ผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาของชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การลงนามในครั้งนี้ด้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารร่วมลงนาม นำโดย คุณธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ,รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, นาย วิรัช โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ฑูตโครงการหลังคาเขียวฯ โดยหลังจากพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ทางโครงการฯ จะได้ทำการมอบกล่องรับบริจาคเพื่อนำไปติดตั้งยังจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และยังได้มีขบวนคาราวานร่วมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้เก็บกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วมาบริจาคอีกด้วย

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3