by ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

 เดินหน้า….สร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมือ Recycle for New Hope รุก!! สร้างพลังคนรุ่นใหม่  

   บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อ โครงการ Recycle for New Hope ภายใต้โครงการ หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร่วมกับบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ขยายความร่วมมือสร้างมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            จากความสำเร็จที่ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ร่วมปลูกฝัง ปลุกพลังนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักในสิ่งแวดล้อม ทำให้โครงการ Recycle for New Hope ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และมีนโยบายที่จะขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไป โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งองค์กรพันธมิตรในการ ขยายจุดรับบริจาคกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ใช้แล้วภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อนำกล่องเครื่องดื่มที่ได้จากการรับบริจาคนำไปรีไซเคิลเป็น “หลังคาเขียว” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือขาดแคลนหลังคาในการสร้างที่อยู่อาศัย ผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาของชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การลงนามในครั้งนี้ด้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารร่วมลงนาม นำโดย คุณธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ,รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, นาย วิรัช โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ฑูตโครงการหลังคาเขียวฯ โดยหลังจากพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ทางโครงการฯ จะได้ทำการมอบกล่องรับบริจาคเพื่อนำไปติดตั้งยังจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และยังได้มีขบวนคาราวานร่วมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้เก็บกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วมาบริจาคอีกด้วย

 

ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
About ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3