by ★★

รวมพลคนธรรมศาสตร์ เดินขบวนรณรงค์ ช่วยโลกเปลี่ยนกล่องเครื่องดื่มเป็นหลังคาเขียว กับ Recycle for New Hope

 ลูกแม่โดม ร่วมสร้างพลังกับโครงการ Recycle for New Hope อีกครั้ง เพื่อรณรงค์การส่งกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ใช้แล้ว ให้มีค่า โดยการนำของเหล่าคณะท่านผู้บริหาร คุณธีระ พฤษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด คุณแซ็ก ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ฑูตโครงการหลังคาเขียว และประธานบริหารบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมเหล่านักศึกษาคนรุ่นใหม่ ที่ร่วมมือร่วมใจพร้อมมาเปลี่ยนโลกไปด้วยการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อม

           Recycle for New Hope เป็นโครงการที่สนับสนุนการคัดแยกการจัดเก็บขยะกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว ไปรีไซเคิลเป็นหลังคาเขียว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ โดยแผ่นหลังคา 1 แผ่น เราใช้กล่องเครื่องดื่มที่ใช้ในการผลิต 2,000 กล่อง โดยได้ดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง 8 ปี และเมื่อปีที่ผ่านมา Recycle for New Hope ขยายเครือข่ายความร่วมมือสู่สถาบัน และมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อหวังให้พลังคนรุ่นใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนในการช่วยเหลือโลก และสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตร คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทางโครงการได้เคยลงนามความร่วมมือไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และเป็นอีกครั้งจากกระแสที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่านักศึกษาคนรุ่นใหม่ ทำให้โครงการ Recycle for New Hope ได้ร่วมสร้างพลังอีกครั้ง กับการ work shop และเดินขบวนรณรงค์ ที่เหล่านักศึกษาจะได้ทั้งความรู้ จากโครงการ การรู้เท่าทันเรื่องสิ่งแวดล้อมจากฑูตโครงการหลังคาเขียว คุณแซ็ก ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ พร้อมเรียนรู้ ขั้นตอนการรีไซเคิล และการพับกล่องเครื่องดื่ม จากคุณธีระ พฤษสุภชาติ ซึ่งเป็นการได้สัมผัสและลงมือทำจริง เพื่อที่เหล่านักศึกษาจิตอาสา จะได้นำความรู้เหล่านี้ไปขยายต่อสู่กลุ่มคนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้การเดินขบวนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ที่พบเห็น และเหล่านักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ได้นำกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วมาร่วมบริจาค เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่ ใครว่าไม่รักสิ่งแวดล้อม แต่หากเรารู้จักปลูกฝังจิตสำนึก สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเรื่องที่ใครก็สามารถทำได้และทำเป็นเรื่องปกติ ยิ่งรวมพลังก็ยิ่งช่วยโลกได้ มาส่งกล่องเครื่องดื่มยังจุดรับบริจาคทั้งภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยพันธมิตร และจุดรับบริจาคกล่องเครื่องดื่ม ทั่วประเทศได้โดยไม่จำกัดเวลา

 

Gallery ภาพถ่าย

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3