CEO 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เข้ารับรางวัลเกียรติยศ

CEO 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เข้ารับรางวัลเกียรติยศ
“เทวะจตุโลกบาล”

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม

ที่ผ่านมา คณะกรรมการเครือข่ายสื่อมวลชนและศิลปินรักถิ่นไทย ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการทำดีด้วยหัวใจ มอบรางวัล “เทวะจตุโลกบาล”
ต้นแบบคนดีสี่ทิศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เนื่องในวันนักข่าวและวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ โดยมีหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เป็นประธานในพิธีประทานรางวัล เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สื่อมวลชน ศิลปินดารา นักแสดง และบุคคล ที่มีผลงานคุณธรรมความดีที่โดดเด่น สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ทั้งนี้คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร และ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท 360 องศา
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ได้รับเกียรติเข้ารับประทานรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ด้วย