by ★★

เก็บกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิล = อนุรักษ์ป่าไม้ไทย

      ในปัจจุบัน พบว่า.. ป่าไม้ไทย ลดลงไปเรื่อยๆ วัดจากพื้นที่ป่าไม้ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ค่อนข้างจะคงที่อยู่ที่ร้อยละ 31 หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลง ซึ่งตรงข้ามกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มของจำนวนประชากรทำให้การใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นในหลายๆ ด้าน เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย การทำการเกษตร เพื่อยังชีพ ทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น อุปสงค์ อุปทาน ในการต้องการใช้ไม้ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ เฟอร์นิเจอร์ และพลังงาน ฯลฯ

      สำหรับสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้รายภาค และรายจังหวัดนั้น ปัจจุบันร้อยละพื้นที่ป่าสามารถเรียงลำดับจากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดได้ดังนี้

ภาคเหนือ ร้อยละ 64.21 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.24

ภาคตะวันตก ร้อยละ 59.06 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 0.06

ภาคใต้ ร้อยละ 24.02 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 0.10

ภาคตะวันออก ร้อยละ 21.87 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 0.09

ภาคกลาง ร้อยละ 21.15 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 0.32

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.94 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 0.05

     จะเห็นว่ามีภาคเหนือและภาคตะวันตก เพียง 2 ภาค ที่มีพื้นที่ป่าเกินร้อยละ 40 ของพื้นที่ ตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่า

ข้อมูลข้างต้น เป็นการรายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่ทำให้เห็นว่า.. ป่าไม้ไทยลดลงเรื่อยๆ แบบนี้เมื่อเกิดฝนตกหนัก จนเกิดภัยพิบัติขั้นน้ำท่วม หรือพายุ ลมพัดพา สร้างความเสียหาย ทั้งหมดนี้เราไม่สามารถต้านความเสียหายไปได้ เพราะเราไม่มีที่กำบัง หรือปะทะกับภัยธรรมชาติเหล่านี้อย่างเพียงพอ นั่นคือ พื้นที่ป่านั่นเอง

      ผลที่เกิดขึ้น ประชาชนได้รับความเสียหาย บ้านเรือนพังเสียหาย ไม่มีที่พักอาศัย สิ่งที่ทำได้ คือ ช่วยกันดูแลรักษาผืนป่า รักษาป่าต้นน้ำ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม หรือถ้าสิ่งเหล่านี้มันยากมากจนเกินไป เรามีวิธีที่ง่าย และใกล้ตัวท่านอย่างมาก นั่นก็คือ การไม่ทิ้งขยะ ให้เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

แล้วจะทำอย่างไร ? ง่ายมาก ที่เราจะรณรงค์ และเห็นค่าของขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ นั่นคือ กล่องเครื่องดื่ม หลายบ้านที่ดื่มนม ดื่มน้ำผลไม้ กล่องเหล่านี้อย่าทิ้งให้ไร้ค่ากลายเป็นขยะไปเลยครับ เพราะถ้าเราทำการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิล ถ้าทำได้ในจำนวน 1,000 กิโลกรัม เราจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์พื้นที่ป่า ได้ถึง 150  ตารางเมตร

     เพราะการนำกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิลเป็นแผ่นชิปบอร์ด ประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ก็สามารถลดปริมาณการตัดต้นไม้ มาทำโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนได้เป็นจำนวนมากแล้วละครับ

เห็นประโยชน์จากล่องเครื่องดื่มแล้วใช่ไหมครับ อย่าลังเลที่จะทำความดี และช่วยรักษาผืนป่าของเราเลยครับ นำมาเก็บ ล้าง พับเล็ก และมาบริจาคกับทางโครงการฯ ตามจุดรับบริจาคที่บิ๊กซีใกล้บ้าน หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3