by ★★

ระดับความแรงคลื่น

ระดับความแรงคลื่น

ระดับความแรงคลื่น

0.10-0.50 เมตร = ทะเลเรียบ

1.25-2.50 เมตร = คลื่นปานกลาง

2.50-4.00 เมตร = คลื่นจัด

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3