พยากรณ์อากาศ 13ม.ค.65

13–18ม.ค.65 ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีหมอกในตอนเช้า แต่ทุกภาคยังคงมีอากาศเย็นอยู่ ส่วนตามยอดดอย-ยอดภูยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
เตรียม!!15-17ม.ค.65 คลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้น
สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนมากทางตอนล่างของภาค และคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น ในช่วง 13-18ม.ค.65

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค ต่ำสุด 16-18 องศา สูงสุด 28-35 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 6-14 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 16-20 องศา สูงสุด 31-32 องศา ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 9-15 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 16-19 องศา สูงสุด 32-34 องศา
ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 18-23 องศา สูงสุด 31-34 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 30-32 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 32-34 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ ปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 23-24 องศา สูงสุด 33-34 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก