by ★★

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร่วมกับบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อรีไซเคิลเป็นหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทางโครงการสามารถส่งมอบแผ่นหลังคาได้แล้วมากกว่า 20,000 แผ่น 

 

ในปี 2561 นี้ ทางโครงการฯ ได้เล็งเห็นถึงพลังเยาวชนไทยในปัจจุบันที่มีความพร้อมในการพัฒนามากขึ้น สู่การเป็นกระบอกเสียงรณรงค์ และการเป็นไอดอลต้นแบบที่ดี สร้างเครือข่ายเยาวชนเกรดเอบวกขยายครอบคลุมทั่วประเทศ จึงได้จัดกิจกรรม Recycle for New Hope รณรงค์สร้างจิตอาสาเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยเน้นที่กลุ่มจิตอาสาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ติดตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไป ซึ่งไม่เพียงแต่ผลิตเป็นแผ่นหลังคาเท่านั้น แต่สามารถผลิตเป็นผนังบ้าน หรือของใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ ฯลฯ เพื่อส่งมอบกลับให้กลุ่มเยาวชนค่ายอาสาพัฒนาของมหาวิทยาลัยนำไปใช้ในกิจกรรม สร้างอาคารเรียน ห้องสมุด ฯลฯ ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารต่อไป

 

การดำเนินงานระหว่างบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยสร้างพันธมิตรองค์กรทำดีได้อย่างถาวร ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานจริง เรียนรู้เข้าใจทุกกระบวนการตั้งแต่การส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาบริจาค จนได้รับผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปสมบูรณ์พร้อมนำไปทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป ซึ่งในมหาวิทยาลัยจะมีกล่องรับบริจาคทั้งกล่องหลักและย่อยๆ ตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นจุดสำคัญ ทั้งนี้ยังได้วางแผนการขยายกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมากขึ้น ซึ่งทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้ได้ง่ายมาก เพียงร่วมนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาบริจาค ณ จุดรับกล่อง ไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ห้างสรรพสินค้า Big C 127 สาขา ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

 

ทั้งนี้พิธีการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร นำโดย คุณธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ตัวแทนบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในระดับสากล ร่วมกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3