by ★★

🌍 ความรู้คู่อากาศวันนี้ ! มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ให้ชาว กทม. ได้พิสูจน์กัน 

 “ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตั้งฉาก”  
ในประเทศไทยครั้งที่ 2 ถึงคิวชาวกทม. !!

👉 หากไปยืนอยู่กลางแดดในวัน-เวลาดังกล่าว เงาของร่างกายเราจะทอดอยู่ใต้เท้าพอดี

 โดยปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตั้งฉาก เกิดขึ้น 2 ครั้ง ในรอบปี 
👉 ครั้งแรก เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม
👉 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน

📌 ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ออกมาอธิบายถึงปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตั้งฉาก

 ที่ดวงอาทิตย์จะโคจรมาตั้งฉากอยู่ตรงกับ กทม. ในวันที่ 16 ส.ค. 62 เวลา 12:22 น. ซึ่งในครั้งที่ 2 ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับประเทศของเราจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย (21 ก.ค. 62) แล้วเคลื่อนที่มาตั้งฉากในพื้นที่ทางใต้ไล่ลงไปเรื่อยๆ จนถึง อ.เบตง จ.ยะลา (8 ก.ย. 62)

ที่มา : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3