by ★★

“ ปลูกอยู่ ปลูกกิน ลดต้นทุน ” 3 Concept ในการดำรงชีวิตช่วงวิกฤตแล้งแต่ละปี ของชาว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการปรับสภาพพื้นที่ทำกิน ให้เป็นพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสาน ที่มีทั้งพืชผักสวนครัว พืชตลาดเพื่อการนำไปขาย และเลี้ยงสัตว์ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ การได้ผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นพริก มะเขือ มะเขือยาว มะนาว คะน้า ผักกาด ผักกาดขาว มะละกอ กล้วย ซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย เน้นการเก็บเกี่ยวระยะสั้น จึงได้ผลผลิตไว สามารถเก็บมาประกอบอาหาร เลี้ยงปากท้องภายในครอบครัว หลังจากเหลือกินแล้ว ผลผลิตทั้งหมดนี้เป็นที่ต้องการของตลาด จึงสามารถนำไปขาย ราคาดี ทั้งหมดจึงเป็นการลดต้นทุน โดยที่ไม่เสียสตางค์ในการไปซื้อ แถมยังมีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัว จึงเป็นที่มาของ 3 Concept ของชาวปทุมรัตต์ ต้องทำ !! เพื่อให้ผ่านพ้นวิฤกตแล้ง

ส่วนใคร !! ที่พร้อมจะลงพื้นที่ไปเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญ ให้ชาวปทุมรัตต์ มีการต่อสู้แล้งได้แบบยั่งยืน สมัครด่วน คลิก!!

 

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3