ตรวจอากาศ 8-10 ก.พ. 65

8-10 ก.พ. 65 ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดปกคลุม

ภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า
ส่วนในช่วงวันที่ 11-13 ก.พ. 65 ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังปานกลางตลอดช่วง (7-13 ก.พ. 65) ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
ข้อควรระวัง 8-9 ก.พ. 65 จะมีหมอกเกิดขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 10-13 ก.พ. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
 

Total Views: 149 ,