by ★★

ความสำเร็จ 8 ปี ของโครงการหลังคาเขียว

      8 ปีที่ผ่านมากับการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก เพื่อให้เกิดการคัดแยก และจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วส่งรีไซเคิลเป็น “วิถี” ในชีวิตประจำวันของประชาชน และพร้อมใจร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในชุมชน โดยกล่องที่รวบรวมได้จะนำไปผลิตเป็น “แผ่นหลังคา” สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างบ้านที่พักพิงให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนทั่วประเทศ

      ภายใต้โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งริเริ่มและดำเนินโครงการโดยบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย , บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด , รายการทีวี 360 องศา , ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดยบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนที่ต้องการช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ถึงจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอย่างถูกวิธี และใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้คุ้มค่า โดยการนำกล่องเครื่องดื่มกลับมารีไซเคิล คืนประโยชน์สู่สังคม โดยวางเป้าหมายฉลองครบรอบ 10 ปี กับโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในปีหน้า

      จากการรณรงค์จัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่ปี 2553 กับหน่วยงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย เทศบาล และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศสามารถจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มได้ 200 ล้านกล่อง หรือคิดเป็นน้ำหนักเกือบ 2 พันตัน ผสานความร่วมมือร่วมใจเกิดเป็นพลังจิตอาสากว่า 50,000 แฟนเพจอาสาหลังคาเขียวทั่วประเทศ

      ต่อยอดจิตอาสามุ่งสู่น้ำใจของคนไทยด้วยกัน ที่อยากช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย ที่ได้ร่วมกันรณรงค์จนสามารถเปลี่ยนกล่องเครื่องดื่มให้กลายเป็นแผ่นหลังคาเขียว กว่า 60,000 แผ่น ในช่วงเวลา 8 ปี ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่ม อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และชุมชนที่ขาดแคลนในหลายพื้นที่ทั่วทุกภาค

      ถึงเวลาร่วมกันทำความดี ด้วยการใส่ใจ และให้ใจกับการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมคืนกลับสู่สังคมด้วยการร่วมกันเป็นอาสาหลังคาเขียว เก็บกล่อง พับกล่อง บอกต่อ เปลี่ยนกล่องที่ใช้แล้วให้มีค่าไปกับโครงการหลังคาเขียวฯ เพราะแค่สิ่งที่เหมือนเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยสำหรับเรา แต่อาจมีความหมายสำหรับใครอีกหลายคนที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ มาร่วมกันรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มวันนี้ คืนสิ่งดีๆ สู่สังคมและสิ่งแวดล้อม กับโครงการ “หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3