21–23เม.ย.66 หย่อมความร้อนปกคลุมไทยตอนบน ทำให้อากาศยังร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัว ขณะที่ลมชื้นจากทะเลยังทำให้มีฝนบางพื้นที่ในอีสานตอนล่าง กลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้ ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เตือน!! 24-26เม.ย.66 มวลเย็นหลงฤดูจากจีนจะแผ่ลงมาอีสาน ทำให้ลมชื้นจากทะเลแรงขึ้น ขณะที่ไทยตอนบนก็ยังคงมีอากาศร้อน-ร้อนจัด แบบนี้จะทำให้มีพายุฤดูร้อน ในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางแห่ง อีสานและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเจอก่อน ระวังอันตรายกันด้วย

ภาพรวมอากาศวันนี้ ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ที่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และตาก ต่ำสุด 24-29 องศา สูงสุด 39-42 องศา ภาคอีสาน อากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เลย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ต่ำสุด 25-29 องศา สูงสุด 39-41 องศา ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ที่ กาญจนบุรี และอุทัยธานี ต่ำสุด 25-28 องศา สูงสุด 38-41 องศา ภาคตะวันออก อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด ต่ำสุด 26-30 องศา สูงสุด 34-40 องศา คลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 24-28 องศา สูงสุด 35-39 องศา คลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ฝั่งอันดามัน อากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 25-28 องศา สูงสุด 33-36 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร กรุงเทพฯปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ต่ำสุด 28-29 องศา สูงสุด 35-40 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก
Total Views: 4419 ,