เปิดรับสมัครงานด่วน !!

ร่วมงานกับ 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่ง : โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์
คุณสมบัติ

 • อายุ 27 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ตรง 2 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // ละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถเดินทางถ่ายทำต่างจังหวัดได้
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

  • วางแผนและผลิต Pre-Pro-Post Production ของรายการวาไรตี้สี่ภาค (ดูตัวอย่างรายการ ) 
  • https://www.youtube.com/watch?v=SVTxioN5B60
 • นำเสนอคอนเท้นและรายละเอียดของแต่ละเทปก่อนการถ่ายทำ
 • เขียนสคริปต์ถ่ายทำ
 • ควบคุมกองถ่ายทำ // การตัดต่อ
 • สร้างสรรค์ พัฒนารายการให้เป็นที่น่าสนใจ
 • ประสานคิวโฆษณาร่วมกับฝ่ายการตลาด

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

ตำแหน่ง : ครีเอทีฟรายการโทรทัศน์

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ตรง 1 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // หัวคิดทันสมัย // ทัศนคติเชิงบวก // กระตือรือร้น // ชอบค้นคว้าหาความรู้
 • สามารถเดินทางถ่ายทำต่างจังหวัดได้
 • แก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์เนื้อหา พร้อมหาข้อมูลเพื่อถ่ายทำรายการวาไรตี้สี่ภาค (ดูตัวอย่างรายการ)
  : https://www.youtube.com/watch?v=SVTxioN5B60
 • เขียนบทโทรทัศน์
 • ควบคุมการตัดต่อลำดับภาพ
 • ออกกองถ่ายทำรายการ

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

ตำแหน่ง : ครีเอทีฟ รายการ 360 องศา นิวโชว์

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ตรง 1 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // หัวคิดทันสมัย // ทัศนคติเชิงบวก // กระตือรือร้น // ชอบค้นคว้าหาความรู้
 • แก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์เนื้อหา พร้อมหาข้อมูลเพื่อถ่ายทำรายการ 360 องศา นิวโชว์ (ดูตัวอย่างรายการ)
  : https://www.youtube.com/playlist?list=PLgndgArgMlHUzd7MYQSVvaxVtafTCjFGw
 • เขียนบทโทรทัศน์
 • ควบคุมการตัดต่อลำดับภาพ

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

ตำแหน่ง : Webmaster (WordPress)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านช่างเทคนิค เช่น การประกอบคอม เป็นต้น
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้เครื่องมือ Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Adwords, Webmaster tools หรือ Plug-in, Extention อื่น ๆ ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office Word, Excel, PowerPoint
 • มีความเข้าใจเรื่อง UX/UI
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

**หากมีความรู้หรือเคยใช้งานโปรแกรม Live Stream, OBS,Vmix,Wirecast จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • แก้ไขและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของบริษัททั้งระบบเว็บไซต์ทั่วไป และ e-Commerce โดยใช้ระบบ WooCommerce / WordPress โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผน ปรับแต่งและใช้งานระบบ Theme Coding : html, css, java script, php ในการเขียนเว็บไซต์ สร้าง Landing Page เว็บไซต์เองได้
 • อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ แบนเนอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ คอลัมน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทลงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ
 • ทำรายงาน (Report) ประจำวัน และ ประจำเดือน

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

ตำแหน่ง : ครีเอทีฟ & แอดมิน ออนไลน์

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ตรง 1 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // หัวคิดทันสมัย // ทัศนคติเชิงบวก // กระตือรือร้น // ชอบค้นคว้าหาความรู้ ติดตามข่าวสาร
 • มีพื้นฐานความรู้เรื่องสื่อโซเชียลมีเดีย
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์เนื้อหา ในรูปแบบต่างๆ บนทุกแพลตฟอร์มดิจิตอล อาทิ คลิปวิดีโอ, Banner, Poster, Album, Live เป็นต้น
 • เขียนคอลัมน์ // ข่าวสั้น // PR NEWS
 • แอดมินดูแลตอบคำถามแฟนเพจ
 • ทำข่าวนอกสถานที่ หรือ งานอีเว้นต่างๆ

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

 

คุณสมบัติ

 • อายุ 27 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ตรง 2 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // ละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถเดินทางถ่ายทำต่างจังหวัดได้
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

  • วางแผนและผลิต Pre-Pro-Post Production ของรายการวาไรตี้สี่ภาค (ดูตัวอย่างรายการ )

 

 

 • นำเสนอคอนเท้นและรายละเอียดของแต่ละเทปก่อนการถ่ายทำ
 • เขียนสคริปต์ถ่ายทำ
 • ควบคุมกองถ่ายทำ // การตัดต่อ
 • สร้างสรรค์ พัฒนารายการให้เป็นที่น่าสนใจ
 • ประสานคิวโฆษณาร่วมกับฝ่ายการตลาด

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ตรง 1 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // หัวคิดทันสมัย // ทัศนคติเชิงบวก // กระตือรือร้น // ชอบค้นคว้าหาความรู้
 • สามารถเดินทางถ่ายทำต่างจังหวัดได้
 • แก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์เนื้อหา พร้อมหาข้อมูลเพื่อถ่ายทำรายการวาไรตี้สี่ภาค (ดูตัวอย่างรายการ)

   

 • เขียนบทโทรทัศน์
 • ควบคุมการตัดต่อลำดับภาพ
 • ออกกองถ่ายทำรายการ

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบึงกุ่ม)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 – 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแลแก้ไขปัญหา ซ่อมบำรุง (Maintain) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer PC, Notebook), ระบบ (Networking), อินเตอร์เน็ต (Internet), ไวร์เลส (Wireless) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน IT เช่น UPS , Printer , Scanner
• แก้ไขและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของบริษัททั้งระบบเว็บไซต์ทั่วไป และ e-Commerce โดยใช้ระบบ WooCommerce / WordPress โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• วางแผน ปรับแต่งและใช้งานระบบ Theme Coding : html, css, java script, php ในการเขียนเว็บไซต์ สร้าง Landing Page เว็บไซต์เองได้
• อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ แบนเนอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ คอลัมน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทลงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ
• ทำรายงาน (Report) ประจำวัน และ ประจำเดือน
• ลงโปรแกรม Windows , Office หรือ โปรแกรม อื่น ๆ
• จัดซื้อ โปรแกรม Adobe creative cloud, สัญญาณอินเตอร์เน็ต , พื้นที่จัดเก็บ (cloud) และเช่าใช้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไอที
– Google Drive, Server NAS, MS 365, Domain
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 – 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
-จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
-สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
-มีความรู้ด้านช่างเทคนิค เช่น การประกอบคอม เป็นต้น
-มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีความรู้พื้นฐานด้าน Network CCTV
-สามารถใช้เครื่องมือ Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Adwords, Webmaster tools หรือ Plug-in, Extention อื่น ๆ ได้
-สามารถใช้โปรแกรม MS-Office Word, Excel, PowerPoint
– มีความเข้าใจเรื่อง UX/UI
**หากมีความรู้หรือเคยใช้งานโปรแกรม Live Stream, OBS,Vmix,Wirecast จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ตรง 1 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // หัวคิดทันสมัย // ทัศนคติเชิงบวก // กระตือรือร้น // ชอบค้นคว้าหาความรู้ ติดตามข่าวสาร
 • มีพื้นฐานความรู้เรื่องสื่อโซเชียลมีเดีย
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์เนื้อหา ในรูปแบบต่างๆ บนทุกแพลตฟอร์มดิจิตอล อาทิ คลิปวิดีโอ, Banner, Poster, Album, Live เป็นต้น
 • เขียนคอลัมน์ // ข่าวสั้น // PR NEWS
 • แอดมินดูแลตอบคำถามแฟนเพจ
 • ทำข่าวนอกสถานที่ หรือ งานอีเว้นต่างๆ

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

Our Team

President

คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

Managing Director

ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส

คุณทิพเนตร เลขมาศ
(เมโลดี้)

โปรดิวเซอร์รายการ

คุณพลัฏฐ์ พงษ์หิรัญศรุต
(เอ็ม)

โปรดิวเซอร์รายการ

คุณพัทธ์ธรธีรา ไชยหลักคำ
(ใหม่)

โปรดิวเซอร์ฝ่ายสื่อสารองค์กร

คุณอภิสิทธิ์ วัฒนฤกษ์ปรีชา
(อาร์ม)

เว็ปมาสเตอร์

คุณศุภณัฐ ต้องลี้พาล
(ปิค)

หัวหน้าทีมกราฟฟิก

ชมตัวอย่างผลงานของบริษัท

ชมตัวอย่างบรรยากาศทีมงาน

สนใจสมัครงาน

โทร. 025195559

ส่ง Resume มาที่ E-mail :

360earthstation@gmail.com

คุณสุรีย์พร ปิงคะยอม (อิ๋ม)

หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ

ตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง

**แนะนำการเดินทาง**
• รถโดยสาร :
สาย 60 71 96 95 178 156 73 150 95ก
36ก 115 501 ต.95 1-62 1-63 1-76L 71มินิบัส ต.95
**ลงป้ายโรงเรียนเบญจมินทร์ เดินเท้าต่ออีกประมาณ 500 เมตร

โดยรถส่วนตัวหรือ Taxi