เปิดรับสมัครงานด่วน !!

ร่วมงานกับ 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่ง : โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์
คุณสมบัติ

 • อายุ 27 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ตรง 2 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // ละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถเดินทางถ่ายทำต่างจังหวัดได้
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

  • วางแผนและผลิต Pre-Pro-Post Production ของรายการวาไรตี้สี่ภาค (ดูตัวอย่างรายการ ) 
  • https://www.youtube.com/watch?v=SVTxioN5B60
 • นำเสนอคอนเท้นและรายละเอียดของแต่ละเทปก่อนการถ่ายทำ
 • เขียนสคริปต์ถ่ายทำ
 • ควบคุมกองถ่ายทำ // การตัดต่อ
 • สร้างสรรค์ พัฒนารายการให้เป็นที่น่าสนใจ
 • ประสานคิวโฆษณาร่วมกับฝ่ายการตลาด

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

ตำแหน่ง : ครีเอทีฟรายการโทรทัศน์

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ตรง 1 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // หัวคิดทันสมัย // ทัศนคติเชิงบวก // กระตือรือร้น // ชอบค้นคว้าหาความรู้
 • สามารถเดินทางถ่ายทำต่างจังหวัดได้
 • แก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์เนื้อหา พร้อมหาข้อมูลเพื่อถ่ายทำรายการวาไรตี้สี่ภาค (ดูตัวอย่างรายการ)
  : https://www.youtube.com/watch?v=SVTxioN5B60
 • เขียนบทโทรทัศน์
 • ควบคุมการตัดต่อลำดับภาพ
 • ออกกองถ่ายทำรายการ

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

ตำแหน่ง : ครีเอทีฟ รายการ 360 องศา นิวโชว์

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ตรง 1 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // หัวคิดทันสมัย // ทัศนคติเชิงบวก // กระตือรือร้น // ชอบค้นคว้าหาความรู้
 • แก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์เนื้อหา พร้อมหาข้อมูลเพื่อถ่ายทำรายการ 360 องศา นิวโชว์ (ดูตัวอย่างรายการ)
  : https://www.youtube.com/playlist?list=PLgndgArgMlHUzd7MYQSVvaxVtafTCjFGw
 • เขียนบทโทรทัศน์
 • ควบคุมการตัดต่อลำดับภาพ

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

ตำแหน่ง : Webmaster (WordPress)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านช่างเทคนิค เช่น การประกอบคอม เป็นต้น
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้เครื่องมือ Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Adwords, Webmaster tools หรือ Plug-in, Extention อื่น ๆ ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office Word, Excel, PowerPoint
 • มีความเข้าใจเรื่อง UX/UI
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

**หากมีความรู้หรือเคยใช้งานโปรแกรม Live Stream, OBS,Vmix,Wirecast จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • แก้ไขและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของบริษัททั้งระบบเว็บไซต์ทั่วไป และ e-Commerce โดยใช้ระบบ WooCommerce / WordPress โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผน ปรับแต่งและใช้งานระบบ Theme Coding : html, css, java script, php ในการเขียนเว็บไซต์ สร้าง Landing Page เว็บไซต์เองได้
 • อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ แบนเนอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ คอลัมน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทลงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ
 • ทำรายงาน (Report) ประจำวัน และ ประจำเดือน

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

ตำแหน่ง : ครีเอทีฟ & แอดมิน ออนไลน์

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ตรง 1 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // หัวคิดทันสมัย // ทัศนคติเชิงบวก // กระตือรือร้น // ชอบค้นคว้าหาความรู้ ติดตามข่าวสาร
 • มีพื้นฐานความรู้เรื่องสื่อโซเชียลมีเดีย
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์เนื้อหา ในรูปแบบต่างๆ บนทุกแพลตฟอร์มดิจิตอล อาทิ คลิปวิดีโอ, Banner, Poster, Album, Live เป็นต้น
 • เขียนคอลัมน์ // ข่าวสั้น // PR NEWS
 • แอดมินดูแลตอบคำถามแฟนเพจ
 • ทำข่าวนอกสถานที่ หรือ งานอีเว้นต่างๆ

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

 

คุณสมบัติ

 • อายุ 27 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ตรง 2 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // ละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถเดินทางถ่ายทำต่างจังหวัดได้
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

  • วางแผนและผลิต Pre-Pro-Post Production ของรายการวาไรตี้สี่ภาค (ดูตัวอย่างรายการ )

 

 

 • นำเสนอคอนเท้นและรายละเอียดของแต่ละเทปก่อนการถ่ายทำ
 • เขียนสคริปต์ถ่ายทำ
 • ควบคุมกองถ่ายทำ // การตัดต่อ
 • สร้างสรรค์ พัฒนารายการให้เป็นที่น่าสนใจ
 • ประสานคิวโฆษณาร่วมกับฝ่ายการตลาด

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ตรง 1 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // หัวคิดทันสมัย // ทัศนคติเชิงบวก // กระตือรือร้น // ชอบค้นคว้าหาความรู้
 • สามารถเดินทางถ่ายทำต่างจังหวัดได้
 • แก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์เนื้อหา พร้อมหาข้อมูลเพื่อถ่ายทำรายการวาไรตี้สี่ภาค (ดูตัวอย่างรายการ)

   

 • เขียนบทโทรทัศน์
 • ควบคุมการตัดต่อลำดับภาพ
 • ออกกองถ่ายทำรายการ

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบึงกุ่ม)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 – 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแลแก้ไขปัญหา ซ่อมบำรุง (Maintain) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer PC, Notebook), ระบบ (Networking), อินเตอร์เน็ต (Internet), ไวร์เลส (Wireless) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน IT เช่น UPS , Printer , Scanner
• แก้ไขและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของบริษัททั้งระบบเว็บไซต์ทั่วไป และ e-Commerce โดยใช้ระบบ WooCommerce / WordPress โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• วางแผน ปรับแต่งและใช้งานระบบ Theme Coding : html, css, java script, php ในการเขียนเว็บไซต์ สร้าง Landing Page เว็บไซต์เองได้
• อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ แบนเนอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ คอลัมน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทลงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ
• ทำรายงาน (Report) ประจำวัน และ ประจำเดือน
• ลงโปรแกรม Windows , Office หรือ โปรแกรม อื่น ๆ
• จัดซื้อ โปรแกรม Adobe creative cloud, สัญญาณอินเตอร์เน็ต , พื้นที่จัดเก็บ (cloud) และเช่าใช้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไอที
– Google Drive, Server NAS, MS 365, Domain
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 – 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
-จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
-สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
-มีความรู้ด้านช่างเทคนิค เช่น การประกอบคอม เป็นต้น
-มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีความรู้พื้นฐานด้าน Network CCTV
-สามารถใช้เครื่องมือ Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Adwords, Webmaster tools หรือ Plug-in, Extention อื่น ๆ ได้
-สามารถใช้โปรแกรม MS-Office Word, Excel, PowerPoint
– มีความเข้าใจเรื่อง UX/UI
**หากมีความรู้หรือเคยใช้งานโปรแกรม Live Stream, OBS,Vmix,Wirecast จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ตรง 1 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา // หัวคิดทันสมัย // ทัศนคติเชิงบวก // กระตือรือร้น // ชอบค้นคว้าหาความรู้ ติดตามข่าวสาร
 • มีพื้นฐานความรู้เรื่องสื่อโซเชียลมีเดีย
 • ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์เนื้อหา ในรูปแบบต่างๆ บนทุกแพลตฟอร์มดิจิตอล อาทิ คลิปวิดีโอ, Banner, Poster, Album, Live เป็นต้น
 • เขียนคอลัมน์ // ข่าวสั้น // PR NEWS
 • แอดมินดูแลตอบคำถามแฟนเพจ
 • ทำข่าวนอกสถานที่ หรือ งานอีเว้นต่างๆ

เงินเดือน : สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

Our Team

President

คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

Managing Director

ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส

คุณทิพเนตร เลขมาศ
(เมโลดี้)

โปรดิวเซอร์รายการ

คุณพลัฏฐ์ พงษ์หิรัญศรุต
(เอ็ม)

โปรดิวเซอร์รายการ

คุณพัทธ์ธรธีรา ไชยหลักคำ
(ใหม่)

โปรดิวเซอร์ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ชมตัวอย่างผลงานของบริษัท

ชมตัวอย่างบรรยากาศทีมงาน

สนใจสมัครงาน

โทร. 025195559

ส่ง Resume มาที่ E-mail :

360earthstation@gmail.com

คุณสุรีย์พร ปิงคะยอม (อิ๋ม)

หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ

ตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง

**แนะนำการเดินทาง**
• รถโดยสาร :
สาย 60 71 96 95 178 156 73 150 95ก
36ก 115 501 ต.95 1-62 1-63 1-76L 71มินิบัส ต.95
**ลงป้ายโรงเรียนเบญจมินทร์ เดินเท้าต่ออีกประมาณ 500 เมตร

โดยรถส่วนตัวหรือ Taxi