พยากรณ์อากาศ 13มี.ค.64 ภาคเหนือยังร้อนหนัก+ฝุ่นพุ่ง

พยากรณ์อากาศ 13มี.ค.64 ภาคเหนือยังร้อนหนัก+ฝุ่นพุ่ง

พยากรณ์อากาศ 13มี.ค.64 ภาคเหนือยังร้อนหนัก+ฝุ่นพุ่ง

วันนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนหรือหย่อมความร้อนปกคลุมไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน รักษาสุขภาพจากสภาพอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆนี้ด้วย

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ภาคเหนือยังน่าห่วงขึ้นเรื่อยๆ เพราะได้เกิดปรากฏการณ์อากาศปิด (อินเวอร์ชั่น) หรือภาวะที่อากาศนิ่งและฝุ่นละอองขนาดเล็ก/หมอกควันไฟที่สะสมตัวอยู่ ไม่สามารถระบายออกไปไหนได้ เมื่อยิ่งเผาก็ยิ่งสะสมฝุ่น PM2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพชาวเหนืออย่างยิ่ง ระวังกันด้วยนะครับ

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ต่ำสุด 17-23 องศา สูงสุด 34-40 องศา
ภาคอีสาน อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 34-36 องศา
ภาคกลาง อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 36-39 องศา
ภาคตะวันออก อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ต่ำสุด 24-25 องศา สูงสุด 33-37 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ต่ำสุด 22-27 องศา สูงสุด 32-35 องศา มีคลื่นสูง 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน อากาศร้อนตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 34-36 องศา มีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ต่ำสุด 25-27 องศา สูงสุด 35-37 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก