พยากรณ์อากาศ 8มี.ค.64 มีฝนบางที่ ร้อน และฝุ่นพิษในภาคเหนือ

พยากรณ์อากาศ 8มี.ค.64 มีฝนบางที่ ร้อน และฝุ่นพิษในภาคเหนือ

พยากรณ์อากาศ 8มี.ค.64 มีฝนบางที่ ร้อน และฝุ่นพิษในภาคเหนือ

ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสาน ในขณะที่ไทยตอนบนมีอากาศร้อน และมีลมชื้นจากทะเลพัดเข้ามาปกคลุม ทำให้ไทยตอนบนจะทั้งร้อน+ฟ้าหลัว+ฝนฟ้าคะนอง+ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในเหนือตอนล่าง-อีสาน-กลาง-ตะวันออก

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้ ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไทยตอนบน และทำให้มีฝนนั้น ได้ทำให้การสะสมตัวของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย เว้นแต่ในภาคเหนือตอนบนที่มีลมตะวันตกพัดปกคลุม การสะสมตัวของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีแนวโน้มปานกลางถึงมาก เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระวังกันด้วย

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศร้อน+ฟ้าหลัวตอนกลางวัน และร้อนจัดบางแห่ง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ต่ำสุด 15-24 องศา สูงสุด 34-40 องศา
ภาคอีสาน อากาศร้อน+ฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง ที่ เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู และอุดรธานี ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 34-37 องศา
ภาคกลาง อากาศร้อน+ฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง ที่ นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสระบุรี ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 36-39 องศา
ภาคตะวันออก อากาศร้อน+มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง ที่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ต่ำสุด 24-27 องศา สูงสุด 31-36 องศา มีคลื่นสูง 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 32-35 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 34-36 องศา คลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อน+ฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ต่ำสุด 25-26 องศา สูงสุด 34-37 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก