by ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

 

พยากรณ์วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม วันสุดท้ายของปี 2561 วันนี้เลยจัดเต็ม .. ข้อมูลอากาศคืนเคานท์ดาวน์ และไปจนถึงปีหน้าเลยครับ

ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
About ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3