by ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

 

พยากรณ์อากาศวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 กับความเปลี่ยนแปลง..ส่งสัญญาณ..ข่าวดีให้คุณผู้ชมไทยตอนบนได้เวลาจับตา..ลมหนาวที่รอคอยกันแล้ว!!!

ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
About ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3