by ★★

    พยากรณ์อากาศ วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม กับการรายงานสภาพ อากาศที่อยากให้คนไทย รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง .. และใช้ข้อมูลอากาศไปปรับตัวให้ทุกคน รอดปลอดภัยจากความเปลี่ยนแปลง

    ★★
    About ★★
    พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3