by ★★

พยากรณ์อากาศวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม เมื่อวานเตือนให้คุณผู้ชมหลายที่ รับมือกับฝนที่ตกหนาแน่นสุดของรอบ วันนี้.. ก็มาถึงจุด ที่เราจะเห็นความหวังกับการรับมือ ฝนหนาแน่น วันนี้..เป็นวันสุดท้ายแล้ว

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3