by ★★

    พยากรณ์อากาศวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม สัปดาห์ใหม่กับการตรวจสอบสภาพอากาศของคุณผู้ชมทั้งสัปดาห์ ผมจะเตือนเรื่องฝนและคลื่นลม ให้ทราบกันครับ

    ★★
    About ★★
    พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3