by ★★

จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในภาคอีสาน ดินแดนที่ราบสูงของประเทศไทย มีประเพณีต่างๆ มากมาย ซึ่งงานประเพณีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มี 5 ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่

  1. งานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย หรือบุญเดือนสาม

จัดขึ้นตามฮีตสิบสอง จารีตประเพณีโบราณของชาวอีสาน ซึ่งถือว่าการได้ทำบุญข้าวจี่แล้วจะได้บุญกุศลมาก และเป็นกาละทานชนิดหนึ่ง ในงานได้จัดให้มีการประกวดธิดาปุณณทาสี และข้าวจี่ยักษ์อีกด้วย

  1. งานประเพณีกินข้าวปุ้นบุญผะเหวด

จัดเป็นประจำทุกปี ประมาณต้นเดือนมีนาคม บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัย บุญผะเหวดหรือทางภาคกลางเรียกว่าบุญมหาชาติ นิยมจัดในช่วงเดือนสี่ เป็นงานบุญที่พระเทศน์มหาเวสสันดรชาดก เรียกการเทศน์นี้ว่า เทศน์มหาชาติ มีการแห่ขบวนผะเหวด ๑๓ ขบวน ตามกัณฑ์เทศน์มหาชาติ จากอำเภอและหน่วยงานต่างๆ บริเวณรอบบึงพลาญชัยด้านในจัดเป็นร้านข้าวปุ้น (ขนมจีน) ไว้คอยบริการฟรีสำหรับผู้มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน เช่น พานบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น

  1. ประเพณีบุญบั้งไฟ

จัดตามอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัด ประมาณเดือนมิถุนายน โดยแต่ละอำเภอจะมีขบวนแห่บั้งไฟซึ่งจัดอย่างสวยงาม แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะที่อำเภอพนมไพร และอำเภอสุวรรณภูมิ จะมีขบวนแห่ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่

  1. ประเพณีแห่เทียนพรรษา

จัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาของทุกปี ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยขบวนแห่ต้นเทียนแต่ละวัดจะตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยดอกไม้สีสวยสด และสาวงามจะเคลื่อนขบวนจากคุ้มต่างๆ ผ่านตลาดไปยังบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อร่วมประกวดต้นเทียนและขบวนแห่ต้นเทียน โดยจะมีการรำเซิ้งแบบอีสานประกอบ

  1. งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย

จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูน้ำหลาก คือช่วงเทศกาลออกพรรษา หรือประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปี เรือที่มาร่วมแข่งเป็นเรือของจังหวัดร้อยเอ็ด และจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ และนครราชสีมา เป็นต้น

สมัครด่วน คลิก!!

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3