by ★★

  คึกคักสุดๆ! น้องๆคิดใส งัดไม้เด็ดหวังพิชิตชัย
  รอบ Live Audition

        วันที่ 25 ส.ค.2561 ณ ลาน Atrium Show DC พระราม 9 “คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4” จัดการประกวดรอบ Live Audition เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยที่มีความสามารถและคิดดี ทำดี ทั้งกาย วาจา ใจ ธำรงค์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ Music Contest , Dancing Contest และ Acting Contest ซึ่งผู้ผ่านเข้าสู่รอบ Final จะได้ไปเข้าค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนกับสถาบัน 360 VAcademy ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี และ ร่วมประกวดรอบ Final ชิงตำแหน่งสุดยอดเยาวชน “คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4” คนต่อไป

   

  ผู้ผ่านเข้ารอบ Final ประเภท Music Contest

  KTM1 | ชงโคบอย |

  ประเภท Music Contest

  KTM2 | Golden Jet |

  ประเภท Music Contest

  KTM3 | The Talento |

  ประเภท Music Contest

  KTM4 | SNAPCHAT |

  ประเภท Music Contest

  ผู้ผ่านเข้ารอบ Final ประเภท Dancing Contest​

  KTD1 | Little Angel |

  ประเภท Dancing Contest

  KTD2 |SS Mirror |

  ประเภท Dancing Contest

  KTD3 | Double S |

  ประเภท Dancing Contest

  KTD4 | Black Hole |

  ประเภท Dancing Contest

  ผู้ผ่านเข้ารอบ Final ประเภท Acting Contest ( หญิง )

  KTA1 น.ส. พักตร์วิภา กดไธสง (ฟ้า)

  ประเภท Acting Contest

  KTA2 น.ส. กัญญารัตน์ บวรภัครบูรณ์ (กันกัน)

  ประเภท Acting Contest

  KTA3 ด.ญ. ณัฐภรณ์ จันทรานุวงศ์ (เฟรส)

  ประเภท Acting Contest

  KTA4 น.ส. มุขสุดา แซ่หือ (เค้ก)

  ประเภท Acting Contest

  ผู้ผ่านเข้ารอบ Final ประเภท Acting Contest ( ชาย )

  KTA5 นาย ศราวุธ แสนหาญ (แบงค์)

  ประเภท Acting Contest

  KTA6 นาย วุฒิชัย คัมภิรานนท์ (วุฒิ)<

  ประเภท Acting Contest

  KTA7 นาย ฐิติพงศ์ เตียสุขสวัสดิ์ (เต้)

  ประเภท Acting Contest

  KTA8 นาย เสฎฐวุฒิ พันธุ์กาฬสินธุ์ (ปลื้ม)

  ประเภท Acting Contest

  ดูรูปเพิ่มเติม

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3